Muudatuse eesmärk on kokkulepitud hinnakirja abil ühtlustada proteesiteenuste kättesaadavust kõigile üle kogu Eesti ja ühtlasi paremini jälgida teenuse kvaliteeti. Proteeside jaoks saab kolme aasta jooksul hüvitist 260 eurot.

Alates uue aasta algusest arvestatakse soodustuse summa alati kohe maha hambaarsti juures maksmise hetkel. Enam ei pea taotlema hüvitist tagantjärele haigekassast, sest kogu arveldus hakkab toimuma otse proteesitegija ja haigekassa vahel.

2018. aastasse hambaarstiaega kinni pannes tasub kindlasti arstilt üle küsida, kas tal on haigekassaga leping või plaanib ta sõlmida lepingu, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada. Hambaarstid, kelle juures saab soodustust kasutada, leiab ka edaspidi haigekassa kodulehelt.

Aasta lõpuni kaks võimalust

2017. aasta lõpuni saab tänavu kasutatud hambaproteesiteenuste eest hüvitist taotleda veel kahel viisil. Üks võimalus on esitada avaldus hambaproteesi tegijale. Sel juhul maksab inimene vaid selle summa, mis ületab 260 eurot ja proteesitegija taotleb ise hiljem haigekassalt hüvitise summa tagasi.

Kui inimene ei ole kasutanud soodustuse summat proteesitegija juures, saab ta 2017. aastal kasutatud teenuste eest esitada haigekassale avalduse ja lisaks proteesimistööde eest tasumist tõendava dokumendi kuni 31.01.2018. Haigekassa kannab hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutud dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

Näide

- Marta esimesed hambaproteesid valmisid 195,78 euro eest. 7. mail 2015. Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest päevast algas Martal kolmeaastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.

- 2016. aasta novembris pöördus Marta proteeside paranda­miseks taas arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot. Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 – 195,78 eurot = 59,87 eurot).

- Alates 1.07.2017 tõusis proteesihüvitise summa 260 euroni. Kui Marta kasutab alates 1.07.2017 hambaproteesiteenuseid, on tal õigus täiendavale 4,35 eurole. Kuna nüüd on Marta kogu proteesihüvitise summa ära kasutanud, saab ta uuesti hüvitist alates 2018. aasta 8. maist.

- 2018. aastasse hambaarstiaega kinni pannes küsib Marta arstilt üle, kas tal on haigekassaga leping, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada. Alates 2018. aasta algusest arvestatakse soodustuse summa alati raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ja Marta ei pea enam esitama selleks tagant­järele haigekassale avaldust.

Ükski kehtiv hüvitise summa või jääk ei lähe kaduma. Kui teil on 2017. aasta lõpus proteeside jaoks kehtiv hüvitise jääk näiteks 120 eurot, saate seda alates 2018. aasta algusest kasutada haigekassa lepingupartnerite juures.

Mida peab veel kindlasti teadma?

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, algab kolmeaastane periood 260 euro kasutamiseks kuupäevast, kui hüvitist esimest korda kasutati. Uuesti tekib hüvitise taotlemise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ja proteeside parandamiseks või uute tellimiseks pöördutakse hambaarsti juurde.

Hüvitise kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu.

Kui kindlustatu ei tea, kaua eelmiste proteeside valmistamisest täpselt möödas on, täpsustage seda proteeside valmistajaga või uurige haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida ka riigiportaalist www.eesti.ee "Hambaravi- ja proteesiteenuste info” kaudu või saatke allkirjastatud küsimus haigekassasse e-postiga info@haige­kassa.ee.

Alati võite külastada haigekassa klienditeenindusi või helistada klienditelefonile 669 6630 (E–R kl 8.30–16.30).

Kes saab hüvitist?

Proteeside eest on õigus hüvitist saada järgmistel ravikindlustatud isikutel:

töövõimetuspensionärid;
vanaduspensionärid;
osalise või puuduva töövõimega inimesed;
üle 63aastased ravi­kindlustatud eakad.