Esimesest jaanuarist jõustuvad maksumuudatused, tänu millele jääb madalapalgalistel töötajatel senisest veelgi rohkem raha kätte.
“Uue seaduse kohaselt on maksuvaba miinimum muutuv suurus, mis sõltub erinevatest lähteandmetest, mille lisamisega valemisse saab hakkama igaüks,” usub ametnik, kelle sõnul mängib uues valemis olulist rolli Heisenbergi määramatuse printsiip.
Ametniku sõnul ei ole võimalik väga suure täpsusega üheaegselt arvutada aasta eeldatavat sissetulekut ning maksustamisele mittekuuluvat tulu. Mida suurema täpsusega arvutatakse tulumaksuvaba miinimum, seda ebamäärasemaks jääb sissetuleku suurus, ja vastupidi. See on esmapilgul vastuolus Newtoni integraalvõrranditega, kuid täielikus kooskõlas Schrödingeri võrrandiga iћ ∂/∂tΨ(r,t) = ĤΨ(r,t), mida kinnitab vaieldamatult ka valem ћ/2, kus √ ((X-(X))2) on koordinaadi standardhälve, √ ((P-(P))2) on impulsi standardhälve ning ћ on meile juba Heisenbergi valemist tuttav taandatud Plancki konstant.