Mõlema eesmärgi täitmiseks on uuringu koostajad – finantseksperdid Olavi Grünvald ja Ain Veide – pakkunud välja kaks maksumuudatuse versiooni.

Esimene neist näeb ette, et praegu ainult FIEdele kohaldatavat 2877eurost nn arvestusliku kulu mahaarvamist metsamaterjali müügist saadud tulult lubataks ka eraisikutele ning seda ka raieõiguse müügi korral. Selle maksemetoodika miinusena toovad Grünvald ja Veide välja võimaluse, et raieid hakatakse planeerima mahaarvamise suuruse järgi ning tulu teenima perioodide kaupa.

Maksumuudatuse teine variant pakub välja võimaluse, et metsa raieõiguse või metsamaterjali müügilt saaks ilma kuludokumente esitamata maha arvata arvestuslikud kulud.