Eelnõu kohaselt on riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutuste ülesandeks hoolitseda selle eest, et nende nimel avalikke ülesandeid täitvad isikud ei oleks karistatud korruptiivsete kuritegude eest.

Volikogu esimeestele ja aseesimeestele ning revisjonikomisjonide liikmetele seatakse piirang olla sama valla või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ega mittetulundusühingu juhatajaks, juhatuse liikmeks ning sama valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juhiks või juhi asetäitjaks.

Eelnõu kohaselt otsustab vallavanema või linnapea teenistuslähetusse saatmise edaspidi valla- või linnavolikogu esimees. Valla- või linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise üle hakkab otsustama vallavanem või linnapea.

Ühtlasi antakse prokuratuurile õigus nõuda kahtlustatavalt, süüdistatavalt või tsiviilkostjalt kriminaalmenetluses sisse kuriteoga riigile, kohaliku omavalitsuse üksustele ja muudele avaliku võimu kandjatele tekitatud varaline kahju.

Juhtivkomisjoniks määrati selle eelnõu menetlemisel põhiseaduskomisjon.

Korruptsioonivastase seaduse rakendamist kohalikes omavalitsustes auditeeris 2017. aastal ka riigikontroll. Auditimaterjalidega saad tutvuda SIIN.

KORRUPTSIOONIJUHTUMID KOHALIKES OMAVALITSUSTES 2016
 • Vallavalitsuse raamatupidaja omastas KOVi raha, kuna jättis valla poolt väljastamata arved teenuste eest OÜ-le, mille juhatajaks oli tema elukaaslane.
 • KOVi sihtasutuse juhatuse liige sõlmis lepingu OÜga, mille juht ta oli, samuti esitas OÜ-poolseid arveid.
 • Abivallavanema toimingupiirangu rikkumine.
 • Abilinnapea võttis OÜ-lt vastu meelehead vastutasuks OÜ-le teene tegemise eest linna raha eest.
 • Abilinnapea (sama, kes võttis meelehead) võttis altkäemaksu vastutasuks linna eelarvest tehtud tellimustele.
 • Ettevõtja maksis abilinnapeale altkäemaksu (eelmises punktis toodud juhtumi pakkumise pool).
 • Ettevõtja andis abilinnapeale meelehead (pakkumise pool).
 • Vallavanem küsis 20% tööde maksumusest haljastus- jms tööde lepingu sõlmimise eest.
 • Sotsiaaltöötaja omastas toimetulekutoetust.
 • Linnavalitsuse ametiisik omastas linna raha.
 • Abivallavanema toimingupiirangu rikkumine.

Allikas: justiitsministeerium
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid