Kas see on ka seadusega nii sätestatud? Või oleneb notarist – kes kuidas testamendi sõnastust tõlgendab ja inimese kas pärijaks või annakusaajaks vormistab?
Jurist: "Kui testamenti ega pärimislepingut tehtud ei ole, lähevad pärandaja võlad ja kohustused üldõigusjärgluse korras üle tema pärijatele. Samasuguses osas, nagu pärivad vara plusspoole, kannavad nad ka kohustusi.

Pärandajal on aga õigus oma viimses tahtes määrata teisiti."