Pole võimalik isegi öelda, mis või kes on selle ime sünni peategelased – kas koolilapsed, kes luuletustest ennast kanda lasksid; nende õpetajad, kes seda avastamisrõõmu alles hoidsid ja suunasid; korraldajad või Lehte Hainsalu, kelle luuletused osutusid ajatuks.

“Arvan, et meil on erakordselt vedanud, et neid hõrkusid tekste, mis lavalaudadel kõlasid, kuulas ja nägi meiega koos nende tekstide autor,” ütles Toomas Lõhmuste.

Luulelavastusi oli kutsutud hindama ja truppide juhendajatele tagasisidet andma nõukoda koosseisus Lehte Hainsalu, Leelo Tungal, Kristiina Oomer, Jaak Allik, Toomas Lõhmuste, Märt Treier, Margus Mikomägi, Mall Türk, Rain Mikser.
Erakordseks tegi luulefestivali sel aastal kaheksakümneaastaseks saava poetessi Lehte Hainsalu kohalviibimine. Kõige pisemad luuletuste lugejad laval olid teise klassi poisid ja plikad. Lehte Hainsalu ütles, et kirjanikuks olemine on tema jaoks olnud nii tähenduslik, et ta ise ei ole julgenud ennast kirjanikuks nimetadagi.
Betti Alveri luulepäevade korraldaja Lianne Saage-Vahur oli seekordsed luulepäevad kirjanik Hainsalult täpseid sõnu laenates nimetanud “Ilmaruumi salalaekaks”. Selles salalaekas on üheskoos silmad lahti elu jälginud Hainsalu elutunne, elukogemus ja poeetika. Nüüd kannavad neid väärtusi miskitpidi endaga kaasas ja edasi just sellest puudutuse saanud Eesti lapsed – veel kord rõhutan, et alles poisid ja tüdrukud.
Kolga kooli lapsed esitamas Lehte Hainsalu kirjutatud "Juta lugu". Juhendajaks osutus sama kooli 8. klassi tütarlaps Catlyn Rebas.

Üks Lehte Hainsalu luuletus, “Olla veel laps” kõlas lavalaudatelt laste esituses üsna mitu korda. Väärt luule on kultuuri alus.

“Laps olla, laps olla kaua nii/hällist hauani.” Jah, Lehte, just nii. Ja teie mõtetega koos on see kindlasti kergem.

"TUULELAPSED"

XIII Betti Alverile pühendatud luulepäevade laureaadid

“Lumememme lugu” – Viimsi keskkooli trupp Eksperiment.
“Olla veel laps” – Tallinna 32. keskkooli ja Tallinna Saksa gümnaasiumi ühistrupp KOKK.
“Päike, süüta laulutuli!” – Saaremaa ühisgümnaasiumi Kreputlased.
“Stiiliharjutused” – Kolga kooli trupp Kohal-olijad.
“Maximini” – Kunda ühisgümnaasiumi kooliteater.
“Punamütsike” – Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja.
“Kui ma ükskord…” – Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja.
Juhendajapreemia sai Kaider Vardja.

Näitlejapreemiad

Jan-Erik Tamm – Rakvere Linnanoorte Näitetrupp.
Hendrik Voiter – Viimsi laste näitetrupp Wilhelmiine, 2. klass.
Derek Leheste – Viimsi laste näitetrupp Wilhelmiine, 2. klass.
Oskar Soomre – Kunda ühisgümnaasiumi kooliteater, 3.–4. klass.
Marileen Saar – Kunda ühisgümnaasiumi kooliteater, 3.–4. klass.
Christopher Viitman – Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja, 2. klasside trupp.
Gregor Epner – Peetri lasteaed-põhikool.
Karl Västra – Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja, 4.–5. klasside trupp.
Georg Sakrits – Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja, 9. klasside trupp.
Argo Pärn – Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja, 9. klasside trupp.
Timo Lipp – Tallinna 32. keskkooli põhikooli trupp KOKK.
Lehola Vaarpuu – Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja, 3.a klassi trupp.