Tuletagem aga meelde, et demokraatia puhul on ette nähtud: otsuseid ei tee mitte need, kellel on vaimne mõjukus, vaid need, kes on valitud demokraatlikel valimistel erakondade kaudu Riigikogusse rahvast teenima ja poliitilisi otsuseid kujundama. Võid igasugu petitsioonikeskkondades koguda 15 000 allkirja mingi asja poolt või vastu, aga piisab 51 inimesest Riigikogus, kes arvavad teistmoodi, ja otsus tuleb selline, nagu nemad arvavad. Neil on mandaat. Kultuuriinimestel ja teadlastel on teoreetiline mandaat. See, ma arvan, on üks praeguse aja kurvastuse ja eksituse põhjuseid.

Kuskil on ikka veel ammune mälestus inimestest, kelle sõnal oli kaal. See sõna võib olla sama targalt, sügavalt ja sama murelikult sõnastatud nagu toona, aga see ei pruugi karvavõrdki mõjutada seda, mis toimub poliitilises tegelikkuses.

Kõige tähtsam ja kesksem Eesti tuleviku kindlust tagav asi on teha Riigikogu valimistel õiged valikud. Sest see on ainuke koht, kus saab teha Eesti saatust määravaid otsuseid ja kus neid ka tehakse.