Traditsioonilsielt on atlasetööde eestvedajad olnud Inglismaa, Holland ja Soome, kus on palju linnuhuvilisi. Levinuim ongi koostada linnuatlaseid just haudelindude kohta.

"Öeldakse küll, et atlase väljaandmine on veninud ja aega võttis, aga tegelikult oleme me teiste Euroopa riikidega võrreldes päris heal järjel, kui mitte öelda et esirinnas," räägib atlase üks koostajatest Jaanus Elts. Ta räägib, et kui võrrelda linnuatlase kaarti näiteks putuka- või kahepaikse kaardiga, siis on linnuatlases punkte palju tihedamalt, kuna inimesed tunnevad linnuliike paremini.

"Eks see on töömahukas ettevõtmine, kuna tuleb koguda palju andmeid ja need ühtseks pildiks vormistada," sõnab Elts, kes koordineeris ka vabatahtlike välitöid. "Vanem põlvkond on enamasti õppinud Erik Kumari linnumäärajate järgi. Samuti on tekkinud terve hulk kaasaegseid määrajaid, kus on ilusad kvaliteetsed värvipildid ja jutt juures. See kõik tagab selle, et meil sai palju inimesi atlase töös osaleda."

Mahuka värvifotodega raamatu koostamine ja trükkimine on kulukas ettevõtmine. Taskukohase hinna hoidmiseks kasutab ornitoloogiaühing selleks nii omavahendeid kui ka aastate jooksul linnuatlasele tehtud sihtannetusi.