Uurisime igakuist puiduturu ülevaadet koostava Kohila metsaseltsi juhatuse liikme Heiki Hepneri käest, miks olukord selline on.

Miks on puidu hind nii kõrgeks tõusnud?

Hinnatõus näitab, et meie odavamate sortimentide puiduturg on väga kõikuv. Hind oli eelmise aasta jaanuaris kõige madalamal tasemel üle pika aja. See oli ii madal, et küttepuitu ei olnud mõistlik varuda, sest töö eest tuli peale maksta. Kui oli vähegi pikem vedu, ei jäänud eurotki kännu peale.

Puid varuti nii palju, kui metsakasvatuslikult oli vajalik või siis varuti seda suuremate raiete puhul, kus küttepuit oli paratamatult kaassortiment. Kui mõnel olid sõlmitud pikemad lepinud või võetud pikemaajalised kohustused, prooviti lepingud nullkasumiga täidetud saada. See viis selleni, et varud olid absoluutse miinimumi peal. Keegi ei vedanud raiejäätmeid, mida võiks samuti kütta, langilt ära.

Terve eelmine aasta oli väga märg. Alguses see ei avaldanud see võib-olla nii suurt mõju, aga lõpus kindlasti hakkas tunda andma. Ressurssi juurde ei tulnud ning hinnad hakkasid järk-järgult kasvama. Turul oli selge puudus. Kuna puudus süvenes, siis hind kasvas ja kasvas. Täna oleme jõudnud seisu, kus hind on väga kõrge.

Lisafooni annab see, et küttepuidu turg on tänu pelletite kasutamisele järjest globaalsemaks muutnud. Pelletiturg paranes eelmise aasta jooksul oluliselt, 2016. aastal oli suhteline madalseis ka seal.

Puitu kasutatakse ka elektrienergia tootmiseks ning elektrit on võimalik eksportida.

Kas praegu on müüjatel veel kuivi küttepuid pakkuda?

Täpselt ei tea öelda kust, aga kindlasti leiab, tasub vaid internetist numbrid üles otsida. Need, kes jäid eelmisel aastal lootma, et küttepuit ei maksa midagi, et ole aga mees ja võta tasuta, need kindlasti eksisid. Üldjuhul on asi sedasi, et halgude tootjad üritavad kuiva küttepuidu vana aasta sees ära realiseerida. Uue aasta alguses võikski halgude hind tõusta.

Kuiva küttepuitu saaks suhteliselt lihtsalt ka praegu metsakuivast kuusest, mida metsas on küll ja küll. Kuid selle eraldi välja sorteerimine on töömahukas ja sel ei ole ka päris ideaalne kuivus, vajaks natuke tuuldumist.

Päris nii ei ole, et langetan puu ja kohe pistan ahju. Metsakuiv kuusk siiski hädapärast kõlbaks.

Kas praegu saab puid korralikult varuda?

Praegu on külmad ilmad ja mingil määral ta võimaldab raiuda. Saab ka märgadesse kohtadesse ligi. Asi ongi selles, et ilm peaks tagama stabiilse metsatöö. See ressurss, mis vahepeal oli jõude, ei saa nüüd rohkem tööd teha. Ei ole rohkem inimesi ega masinaid, kes seda tööd saaksid teha, kuigi ilmad võimaldaksid.

Küttepuit on üldjuhul odavam sortiment, ekstra seda varuma ei minda, kuigi eks nii tehakse ka. Praegu ikkagi käib selline märjematesse kohtadesse minek, varutakse kõike. Selles suhtes on võib-olla keeruline öeldagi, kui palju küttepuid tulevikuks juurde tuleb.

Mida küttepuude hind tulevikus teeb?

Nõudlus külmade ilmadega vaieldamatult kasvab ja see tähendab, et eks see võib veel natuke hinda tõsta. Elektri hinnadki on külmadega korralikult kasvanud. Eks seegi on märk, et praegu on jõudlus energia järele suurem kui pakkumine.

Küttepuude hind on saavutanud ikka väga kõrge taseme, ei usu, et ta 30 eurost väga palju kõrgemale ronib, aga pole põhjust ka oodata, et ta väga järsult langeb.

Küttepuidu puhul on üks selline fenomen, et ta on pika vinnaga tõusja. Eelmisel aastal igal kuul natuke tõusis, ei olnud langemisi. Hind oli küll hästi madalal, kuid ei prognoosi, et see kiiresti alla tagasi kukuks.

Katlamajade ja kombijaamadega energiatootjate jaoks on olulised suuremad lepingud ja mahud. See tähendab, et tänane kõrge hind peegeldub kindlasti ka järgmises kütteperioodis. Hetkel tehakse lepinguid hoopis kõrgemal hinnatasemel, kui 2016. ja 2017. aasta kütteperioodi jaoks, mis omakorda tähendab seda, et küttepuidu hind kindlasti nii järsult ei lange.