Eestlased on 10. riik 28 liikmesriigist, kellel on võimalus oma emakeeles hääletada leheküljel www.eu-songbook.org. 2015. aastal valisid muusikaõpilased ja -õpetajad ja koorilauljad välja 46 laulu Eesti lauluhääletuse algvooru. Sarnased hääletused on ees veel 18 liikmesriigis.

Kuus laulukategooriat on järgmised: (1) armastuslaulud, (2) loodus ja aastaajad, (3) vabadus ja rahu, (4) rahvalaulud ja rahvalikud laulud, (5) vaimulikud laulud, (6) lastelaulud.

Eesti-poolne lauluraamatu toimetaja Kaie Tanner Eesti Kooriühingust kommenteerib algatust:
„On väga tore, et Euroopa Liidu rahvad valivad laulud ennast esindama ning läbi ilmuva lauluraamatu saavad tuttavaks ka oma naabrite muusikaga. Eesti Kooriühingu muusikanõukogul oli väga hea meel selles projektis kaasa mõelda! Ma loodan, et võimalikult paljud eestlased mõtlevad välja, mis on nende jaoks kõige kõnekam armastuslaul, mis lastelaul jne ning annavad sellest hääletuse kaudu teada.“

Samm majanduslikust kultuuriliseni

ELi lauluraamat on unikaalne demokraatlik pilootprojekt, mille algatas Taani mittetulundusühing ning millel puuduvad poliitilised ja rahalised seosed Brüsseliga.

„Rahalise toetuse saamine ELi komisjonilt oleks selle projekti hukutanud!“ on öelnud ELi komisjoni liige, taanlane Ritt Bjerregaard.

Taani mittetulundusühingu asutaja ja president Jeppe Marsling selgitab projekti algatamise ajendeid lähemalt: „Meie, 28 liikmesriigi rahvad, teame üksteisest nii kohutavalt vähe! Rahvuse lauluaarete jagamine tundub olevat lihtne võimalus üksteise tundmaõppimiseks. Kui meie, Euroopa Liidu kodanikud tahame, et ELi olemus ei oleks seotud ainult majanduse – terase, söe ja kalaga, vaid oleks ka kultuuriline organisatsioon, siis me peame ise ELi tegema enda omaks – kuulub see ju eelkõige meile endile, ELi kodanikele.“

Esimene ELi lauluraamat on plaanitud välja anda Euroopa päeval, 9. mail 2019: 168 laulu trükitult nii inglise- kui rahvuskeeles. Teenitud tulu eest plaanitakse välja anda teine väljaanne tõlgituna 24 Euroopa Liidu ametlikku keelde, et kõik, hoolimata oma inglise keele oskustest, saaksid kaasa laulda ning kõiki laulusõnu mõista.