Alar Tamming ei ole meie psühholoogiamaastikul isehakanu. Tal on korralik kvalifikatsioon oma erialal ning suurepärane lugemus. Seepärast pole ka tema “Jalutuskäik iseendasse” mitte üks järjekordseid eneseabi- ja juhtimisraamatuid, mis pakuvad kiireid vastuseid, kuidas saada rikkaks, tähtsaks ja mismoodi ennast paremini kehtestada, vaid küpset ja tegusat elu elava eesti mehe individuaalne, intellektuaalne ning eelkõige huvitav nägemus elust ja maailmast.

Siiras, kaasahaarav ja humoorikas

Siit leiab nii sügavust kui kõikehõlmavust, mis annab argielule uue dimensiooni inimhinge mõtestamiseks. Alar Tamming seob argielupsühholoogias uuritud nähtused iseenda eluteel olemise kogemusega ja see kõik on vürtsitatud elujaatava huumoriga, kirjutatud voolavas keeles, mitte-eestlasliku avatuse ja aususega.

Teose kirjanduslik telg asub selles tähendusväljas, kus algab ausa individuaalse eneseteadvuse ja elumõtestamise vajadus. Lugeja jaoks on kõik loogiliselt struktureeritud, seda tehakse erinevate psüühikaaspektide kirjeldamise kaudu. Avanevad ka humanistliku psühholoogia põhiteemad. See raamat aitab küsida küsimusi, mida me tavaliselt kas ei julge või ei soovi päris ausalt iseenda jaoks avada.

Tammingu teadmised filosoofiast, võrdlevast mütoloogiast ajuteaduste osas viib paljude analoogiate märkamisele. Oma suure eeskuju Carl Gustav Jungi eeskujul arvab autor, et alateadvuses oleval mütoloogilisel materjalil on positiivne roll inimese olemuse mõtestamisel. Avab vaimukalt Carl Gustav Jungi ühe tuntuma kontseptsiooni – komplekside teooria.

Teos aitab mõista, miks meil on niivõrd arvukalt komplekse; miks inimesed, kes omavad ühekülgset arusaama maailmast ja teistest inimestest, kritiseerivad kõiki iseenda ümber. Nii Jung kui Tamming rõhutavad, et elamine on mitmetähenduslik ja inimene peab sellega toime tulema.

Seepärast on “Jalutuskäik iseendasse” väärt teos igale otsivale ja ausaid küsimusi esitavale lugejale, sest teel olla aitab see teos lugejal tõesti.

Äärmiselt oluline on skandaalse elulooga, hilisema psühhoanalüüsi suurkuju Wilhelm Reichi kaitserüüde teooria, mida Tamming põhjalikult tutvustab. Tänini on see esimene korralik eestikeelne sissejuhatus selle mõtleja loomingusse, kelle teoseid põletati Ameerikas veel aastal 1956! Wilhelm Reich oli teadlane, kes kirjutas oma elu jooksul üle 20 raamatu ja sadu teadusartikleid ning keda peetakse kaasaja kehapsühholoogia rajajaks. Tamming käsitleb selle vastuolulise mõtleja elu ja teooriaid oskuslikult ning mõistetavas keeles.

Just individuaalne psühhoanalüüs näeb inimese käitumist sõltuvana vastuoludest alaväärsustunde ja võimu vahel. Psühhoanalüüs toetab seisukohta, et kultuuris ehk kollektiivses alateadvuses otsib inimene iseennast, et saada inimlikuks. Psühhoanalüüs väärtustab oluliselt unenägude maailma, milles läbi sümbolite väljendub allasurutud ja tõrjutud tegelikkus. Tamming loeb inimloomuse tuumaks viisi, kuidas inimene end inimliku kogemuse eri aladel maailmaga suhestab, kuidas kasvab välja tema tõeline küps mina.

”Jalutuskäik iseendasse”
Hinne: 4

Alar Tamming.

238 lk.

Eesti Transpersonaalne Assotsiatsioon.

Vabaneda alaväärsusest ja hirmust

Eesti lugejal on oluline seda teost lugeda ka selleks, et lahti saada sovetlikust alaväärsusest ja hirmust psühhoanalüüsi eest, mille üks eesmärke on üksikisiku vabastamine kollektiivi ja teiste arvamuse survest. Lõpuks peaks täielikule eneseteadvusele jõudmine olema kõrgeim inimelu eesmärk, mida Tammingu teos aitabki lugejal avastada ja meelde tuletada.

Kuna lääne inimene on tihti surutud ängistavasse ratsionalismi, mis ei paku inimhingele rahu ega harmooniat, vaid segadust ja ebakindlust, on kõik teosed, mis aitavad lugejat paremini vaimselt toime tulla, ainult tervitatavad. Teadus, hoolimata oma suurest võimust avalikule arvamusele, ei lahenda ära inimloomuse variatiivsust ja õnne individuaalsuse küsimust.

Miks ei võiks inimelu seletada vahel piiriteaduste valdkonda jäävate teooriate ja tehnikate abil? Ning miks me rahvana jätkuvalt vajame hinge toetavaid sõnu ja tekste? Miks loetakse edasi meie rahva elutarkade Gunnar Aarma ja Toomas Pauli (ning nüüd ka Alar Tammingu) teoseid? Ratsionaalne teadus meile siinkohal ilmselt väga selget vastust ei anna. Seepärast on “Jalutuskäik iseendasse” väärt teos igale otsivale ja ausaid küsimusi esitavale lugejale, sest teel olla aitab see teos lugejal tõesti.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid