Mis on sõeluuring?

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Kindlasti ei tasu sõeluuringule minemist karta ega seetõttu minekut edasi lükata.

Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi vanuses 50–69 iga kahe aasta järel. 2018. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968. Kõigi ravikindlustatud naiste uuringu eest tasub haigekassa.

Miks on vaja osaleda rinnavähi sõeluuringus?

Enamasti pöördutakse arsti poole siis, kui avastatakse rinnas mõni käega tuntav või silmaga nähtav muutus. Eriti tähelepanelik tasub olla selliste ohumärkide suhtes nagu tükk rinnas, muutunud rinnakuju, laikude teke, rinnanibu sissetõmme, eritis rinnanibust, või kaenlaaluste lümfisõlmede suurenemine. Selliste märkide ilmnemisel tuleb kindlasti arsti poole pöörduda.

Selleks aga, et ennetada nimetatud sümptomite teket ja kasvaja levimist organismis, tuleks ennast regulaarselt kontrollida seda enam, et rinnavähi puhul on tegu haigusega, mida on võimalik varakult avastada. Kasvaja varajane avastamine on ülioluline, kuna võimaldab alustada ravi õigeaegselt. Varakult avastatud rinnavähk on paremini ravitav, võimaldades vajadusel kasutada rinda säästvaid ravi- ja operatsioonimeetodeid.

Sõeluuringute käigus kasutatav rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia on vastuse saamise üks võimalusi.

Mis uuringul toimub?

Mammograafiauuring tähendab, et rindadest tehakse röntgeniülesvõtted. Uuringul osaleja juhatatakse aparaadi juurde, kus uuringut läbi viiv radioloog asetab rinnad kordamööda kahe lameda plaadi vahele ja teeb pildid kummastki rinnast.

Uuring võib küll veidi ebamugav tunduda, kuid ei tohiks olla valus. Kui see siiski valus on, tuleb sellest õele või arstile teada anda. Ülesvõtte tegemise ajal on äärmiselt oluline püsida paigal, see tagab pildi parema kvaliteedi. Tehtud röntgeniülesvõtteid hindavad kaks radioloogi, et veenduda tulemustes ja tagada sõeluuringu kvaliteet. Väikese kiirgusdoosiga mammograafia on tervisele ohutu.

Uuringupäeval soovitame valitud raviasutusse veidi varem kohale minna. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Uuringul tuleb end vööni lahti riietada, seega valige rõivastus, mis on mugav. Sel päeval ei ole soovitatav kasutada deodoranti, kehapuudrit ega kehakreemi, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti.

Naised, kelle menstruaal-tsükkel muudab rinnad tundlikuks, võiksid uuringule minna tsükli 5.–15. päeval, sest siis on rinnad vähem hellad.

Kuhu uuringus osalemiseks pöörduda?

Naistele, kelle sünniaasta on käesoleval aastal sõeluuringule kutsutavate seas, saadab Vähi Sõeluuringute Register nimelise kutse.

Et kutse saadetakse rahvastikuregistris olevale postiaadressile, ei pruugi need inimesed, kelle tegelik elukoht ei ühti rahvastikuregistris oleva postiaadressiga, kutset kätte saada. Seetõttu on väga oluline oma andmeid riigiportaalis Eesti.ee aeg-ajalt kontrollida. Koos paberkutsega saadetakse ka elektroonne kutse naise E-Tervise patsiendiportaali saatekirjade lahtrisse.
Kutse saamise järel tuleks leida kutsel toodud tervishoiuasutuste hulgast endale sobivaim ja end uuringule registreerida. Rinnavähi sõeluuringus on võimalik osaleda ka mööda Eestit liikuvates mammograafiabussides, mille liikumisgraafikud on samuti kutsel ära toodud.

Uuringutulemused tehakse teatavaks paari päeva jooksul. Vastavalt kokkuleppele edastatakse kirjalik vastus soovitud aadressile kas e-posti teel või paberkandjal. Mõnikord võib juhtuda, et naine kutsutakse kordusuuringule. See ei tähenda automaatselt rinnavähki. Enamasti soovitakse vaid veenduda esmase uuringutulemuse täpsuses.

Ära jää kutset ootama!

Uuringus osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui teie sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada endale kõige sobivamasse tervishoiuasutusse. Registreerumisel kontrollitakse teie sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument!