"Eesti Loodushoiu Keskus sai sellest inspiratsiooni ja aitas need soovid realiseerida. Antud juhul olid edu saavutamiseks ka head eeldused, kuna Laeva jõe alamjooksu looduslik säng paikneb Natura 2000 alal, mille üheks eesmärgiks on just veekogude ja nende elustiku kaitse," ütles Tambets.

"Praeguse tulemusega peaksid kõik, kes kaladest ja veekogudest hoolivad, väga rahul olema. Päris uhke sündmus ka Eesti Vabariik 100 kontekstis.“

LIFE-programmi projekti Happyriver eelarve oli 911 529 eurot. Sellest 50 protsenti rahastas Euroopa Komisjon ning teise poole Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti eesmärk oli taastada voolav vesi Laeva jõe looduslikus sängis ja taasühendada see Emajõega. Taastuv looklev jõgi suurendab vee- ja ka maismaaliikidele vajalike elupaikade hulka ning tugevdab populatsiooni oluliselt.

"Nüüd saab kala olema tunduvalt rohkem ja mitte ainult siin. Sest see jõgi suubub Emajõkke. Emajõge pidi lähevad kalad jälle Peipsisse ja ka Võrtsjärve. Ja siis nad hakkavad siin edasi-tagasi liikuma. See on nagu väike kasvulava kaladele. Ja sedasama kala püüavad pärast Peipsi kalamehed ja terve Emajõe pikkuses," selgitas Tambets ERRile.

Jõelõigu avanud keskkonnaminister Siim Kiisler rääkis, et kui praegu käimasoleva looduskaitsekuu teema on Terve Eesti, siis tänane päev on ühe terveks tehtud jõe päralt.

"Siin taga on mitme aasta pikkune paljude inimeste töö. On hea, et on selliseid tegijaid ning on hea, et on vahendeid tegude realiseerimiseks. Sellest projektist võidavad kõik - meie keskkond, inimesed ning majandus," ütles Kiisler.

Tehtud tööde alla kuulusid ka luha puhastamine võsast, koelmute ja elupaikade taastamine luhal kudevatele kaladele ning linnustikule. Samuti rajati koelmu tõugjale ning asustati noid ohtralt ka Laeva jõkke. Tuhatkond kala lasi vette ka eilsel avamisüritusel.

Taastatud lõiguni jõuab, kui Tallinna-Tartu maanteelt maha keerata Kärevere ja Laeva vahele Koosa teele.

Vaata fotosid jõest ja avamisürituselt: