„Mina teile projekti eelarvet ei näita,“ vastab Maalehe küsimusele MTÜ Külaselts Kawershof esindaja Kadi Saarso. Ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali SA-st, kui projekti tuumikrahastajalt ei õnnestu eelarvet saada - see olevat konfidentsiaalne.