Konverentsi kavas on muuhulgas üheksa õppereisi Pärnumaale, Mulgimaale ja Läänemaale, mille jooksul tutvustatakse kohalike ettevõtjaid, nende toodangut ja teenuseid. Seminarid ja arutelud annavad võimaluse leida uusi ideid koostööks ja luua partnerlussidemeid teiste Euroopa riikidega.

Tänavusele üheksandale Leader-võrgustiku kokkusaamisele Raumas oli kogunenud üle 300 delegaadi 17 Euroopa riigist. LINC (Leader Inspired Network Community) konverentsid said alguse Austria initsiatiivil, kus esialgu osalesid lisaks Austriale veel Soome, Eesti ja Saksamaa. Konverentside eesmärgiks on kogemuste jagamine maaelu edendamisel, luua kontakte ühiste projektide elluviimiseks.

Soome LINC konverentsil osales Eestist 15 kohalikku Leader tegevusgruppi, lisaks veel Põllumajandusuringute Keskuse esindajad, kokku 65 inimest. 2012. aastal toimus konverents samuti Eestis.

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mis edendab kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid