„Jäätmete põletamise kahjulikest mõjudest inimese tervisele ja keskkonnale on juba aastaid räägitud, kuid kahjuks kiputakse endiselt lõkkes põletama ka jäätmeid. Eriti ohtlik on erinevate plastimaterjalide põletamine, mille puhul tekib hulganisti inimese tervist kahjustavaid aineid. Nende hulgas on nii vähki tekitavaid kui ka hormoon- ja hingamissüsteemi kahjustavaid aineid,“ selgitas Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg.

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel korraldati jaanilõkke tegemise demopäev, kus süüdati kaks erinevat lõket. Ühes neist põletati üksnes töötlemata puitu, oksi ja heina, teises aga leidus rohkesti jäätmeid, näiteks euroaluseid, ehitusjäätmeid, töödeldud puitu, plastikut ja vanarehve. Videost ja piltidelt on näha, et jäätmeid sisaldav lõke tekitab tunduvalt rohkem mürgist suitsu, lisaks oli selle läheduses tunda ebameeldivat lõhna.

Prügi põletamisel välisõhku paiskuvad mürgised saasteained, nt dioksiin ja furaanid, on silmale nähtamatud ja nende tervisemõju ei avaldu kohe, kuid sisse hingates liiguvad need inimese organismi ning võivad põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, näiteks vähktõbe, väärarenguid ja arengupeetust. Jäätmete põletamisel tekkivad saasteained ei mõjuta mitte ainult prügipõletajat, vaid kõiki, kes võivad saasteainetega kokku puutuda nii lõkke lähiümbruses kui ka saastunud aiasaaduseid tarbides. Lisaks sadestuvad põletamisel tekkinud toksilised ained maapinnale, kandudes sealt edasi põhjavette ja toidulauale ohustades seeläbi kõiki elusolendeid.

Jäätmete põletamisel on ülipeente osakeste kontsentratsioonid võrreldes puhta puidu põletamisega palju kõrgemad, seega on nii inimese tervise kui ka looduse huvides kõige õigem viis jäätmetest vabanemiseks nende liigiti kogumine ning vastavate konteinerite ja jäätmejaamade kasutamine.

Metsas, sh ettevalmistatud lõkkekohtades, on lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine keelatud. Lõket tohib teha koduaias ja rannas, täpsem info Päästeameti kodulehel.