Kosenkranius selgitab, et tänapäevased metsamasinad, mis on võimelised töötama aastaringselt ja igasugustes tingimustes, on varustatud tulekustutusvahenditega. Masinajuhil ehk operaatoril, on töökohustuseks pidevalt jälgida oma tööpiirkonda. See tuleneb tööohutuse ja keskonnanõuetest, mis on seatud metsatöö tegijatele.

"Samuti on metsas masinatega töötavad inimesed läbinud vastavad kursused, mille käigus käsitletakse päris üksikasjalikult kõiki metsas toimuvaid tegevusi. Töövälisel ajal on masina elektrisüsteem välja lülitatud," ütleb mees.

Vahest võivad probleeme tekitada vanemad masinad?

"Kuiva ja kuuma ajaga vanemad ja ehk mitte kõige paremas seisus olevad masinad lihtsalt ei saa töötada, sest on ülekuumenemise oht ja kuuma käes sääskede ja parmudega võideldes on seda remontida oluliselt keerulisem kui koduõuel või töökojas."

Kosenkranius võtab teema kokku, öeldes, et tänapäeval on mets, kus töötatakse, hästi valvatud: "Hoolimata sellest kas metsatöö masin on uus või vana, on see töövahend, mis aitab leiva lauale nii masinajuhile kui ka omanikule ja seda hoitakse mõistlikus korras."
Küsimustele vastab metsatöömasinaid müüva ettevõtte Konekesko esindaja.

Kas väga kuival ja palaval ajal võivad moodsad metsatöömasinad mingite asjaolude kokkusattumisel tulekahjusid põhjustada?

Lintide ja kettide kasutamine kuival ja põuasel ajal on väga suureks ohuks, kui on tegemist kivise pinnasega (näiteks see, mis Rootsis praegu toimub). Meil Eestis on see piirkonniti erinev.


Soovitatav on metsamasinat aeg-ajalt pesta, vastu kuuma suve ja kindlasti eemaldada iganädalase hoolduse käigus sodi, puupraht ja tolm eriti mootorilt ja teistelt väga kuumatelt osadelt, näiteks turbo.


Elektrisüsteemi korrasolek on väga oluline!


Kas vanade ja uute metsatöömasinatega töötamisel on tuleohutuse osas erinevusi? Kas paarkümmend aastat tagasi oli suurem tõenäosus, et masin tekitab rohkem ohtlikke olukordi?


Põhimõtted on samad, ei ole meie kuulnud, et korstnast tulnud sädemest oleks mets või masin süttinud! Metsamasinate puhul on oluline kettide, lintide ja elektrisüsteemi korrasolek.


Tänapäeva masinatel katalüsaatorid ei lase sädemeil tekkida, toimub ju järelpõlemine, muidu oleks juba ammu sädemepüüdjad kohustuslikud.


Olete te viimasel ajal kuulnud olukordadest, kus metsatöömasinast tekkinud säde metsa suuremal või väiksemal määral põlema paneb?


Kuulsime eelmine nädal, et tuli sai alguse just lindist, ketist kiviga kokkupuutes.

Väga oluline, et metsad saaks puhtaks! Klaasikillud, suitsukonid, operaatori tegevused, masina hooldused, pesu, 2X6kg käsikustutite olemasolu või automaatne tulekustutuse süsteem, see kõik on ennetustöö.

Päästeamet teatab, et neil metsa- ja maastikupõlengute tekkepõhjuste kohta statistika puudub.

Neil, kes veel jõudnud pole, soovitame lugeda pikka ülevaatlikku lugu Eesti metsast.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid