Ilmneb, et pealinna keskkonnaametnikud on hästi teadlikud prügistamise allikatest ja probleemidest ning tunnistatakse, et jäätmete kogumissüsteemis on puudusi, et linna sademeveevõrgustiku, mis hõlmab kokku sadu kilomeetreid trasse, vajab korrastamist, samuti sadamad ja tööstuspiirkonnad.

Konkreetse sammuna soovib linnavalitsus järgmisel aastal kohustada kõiki pealinna avalike ürituste korraldajaid kasutama ainult korduvkasutusega toidunõusid.

„Eripärade tõttu ühtne kogumissüsteem linnale ei sobi. Elanikud eelistavad mugavust, kuidas seda neile pakkuda, on muidugi linna ülesanne,” nentis Taraskin. „Tihti inimesed, kui nad hommikul tööle siirduvad, enam ei näe öö jooksul siia ja sinna tekkinud prügilademeid, mis on kas inimeste endi poolt jäetud, prügikastidest välja loobitud või tuulega laiali pillutatud, sest kommunaalameti töötajad on selle kõik juba varakult kokku korjanud. Aga selline prügistamine on murekoht.”

Selle vastu seismine koosneb Taraskini hinnangul pisiasjadest, näiteks võimalusest kohustada avalike ühistute korraldajaid kasutama ainult korduvkasutusega nõusid ühekordsete asemel. Tema sõnul võiks korduvkasutusega nõusid avalikel üritustel koos toiduga inimestele anda tagatisraha eest – kui kasutaja anumad tagastab, saab ta ka raha tagasi.

Ehk tasub ka poodides müüdavad ühekordsed nõud muuta hinnalt sedapalju kalliks, et neid poleks enam otstarbekas igal piknikul kasutada.

Aleksandr Taraskin lubas, et pealinna keskkonnateenistus tegeleb hoolsalt ka elanikkonna teadlikkuse parandamisega prügisorteerimise korralduse kohta, samuti peaks peagi linnapilti lisanduma kogumiskohti erinevat sorti jäätmetest vabanemiseks.