Põdrad on küll üpris truult projektipiirkonnas püsinud, kuid jooksuajal ning peatselt algavast jahist häirituna võivad siiski sattuda ka kaugemale, seega palub uurimisgrupp ka eemal paiknevate jahipiirkondade kasutajatel jahil tähelepanelikud olla, et kaelustatud loomi eksikombel ei kütitaks.

Põtradele pandi 2016/2017 talvel kaelused Tartu Ülikooli geograafia ja zooloogia osakondade ühine töörühm kohalike jahimeeste abiga. Kaks looma tabati Kõue ja kolm Ardu jahiseltsi aladelt ning ülejäänud viis Anna jahtkonna maadelt.

Märgistamine toimus seoses Tartu Ülikooli ja Maanteeameti vahel sõlmitud lepingu „Põtrade raadiokaelustamine liikumisuuringu eesmärgil E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Kose-Mäo (km 40,0-85,0) lõigu piirkonnas“ täitmisega.

Kokku kaelustati GPS/GSM kaelustega 10 looma. Töö eesmärk on uurida maantee-ehituse ja liikluse mõju põtrade liikumisele. Uuringu aruanne valmib 2018. aasta lõpus.

"Oleme piirkonna jahiseltsidele suurepärase koostöö eest väga tänulikud!" ütlevad teadlased Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehe vahendusel.

Põdrajahihooaeg algab 15. septembril ja kestab 15. detsembrini.