Kümmekond veist jäid Vilsandi lähedasele laiule talvituma juba kolm aastat tagasi. Väidetavalt juhtus see ettevõttes toimunud personalivahetuse tõttu - vanad töötajad lahkusid ja uued ei teadnud laiul karjatatavatest veistest midagi kuni käesoleva suveni.

Ettevõtte praegune tegevjuht Andreas Väli sai neist oma sõnul teada Vilsandi saarevaht Avo Piiskilt, kes oli kuulnud, et laiult leiti veisekorjus ja kirjutas sellest Ökoküla juhile.

“Muidugi ma teadsin, et ettevõttel on šoti mägiveised, aga et seal - seda küll mitte,” kirjeldas Väli oma üllatust Maalehele septembri keskel ning tegi plaane, kuidas loomi laiult Saaremaale tuua.

Paraku pole nende kokkuajamine ja äratoomine siiani õnnestunud, omapäi kasvanud kari on üsna inimpelglik.

Veterinaarametnik Jüri Lauteri sõnul on Loonalaiu juhtumil kaks tahku. Ühelt poolt ta tunnistab, et ettevõte on eksinud loomapidamise nõuete vastu, sest veiseid aastateks omapäi unustades jäeti nood looduse meelevalda ja abitusse olukorda. Teisalt näitab loomade paljunemine laiul, et nad saavad seal hakkama, neil on olnud piisavalt looduslikku toitu ja peavarju.

Andreas Väli kinnitas Saarte Häälele, et loomad on heas seisundis ja terved. “Vajadusel tagame nende täiendava toitmise,” lisas ta.

Veterinaar- ja toiduameti andmeil elas augustikuu seisuga Loonalaiul vähemalt 21 looma, nii lehmi, pulle kui vasikaid.

Maalehele teadaolevalt 2015. aastal laiule jäetud kaheksa looma hulgas ühtki pulli ei olnud. Oletatakse, et mõni soojätkamiseks võimeline isend võis laiule minna Saaremaalt, talvel üle jää. Muud mõistuspärast selgitust on loomakarja suurenemisele raske leida.

Saaremaa Ökoküla AS koos tütar- ja sidusettevõtetega Vilsandi Niiduliha ja MTÜ Ökoabi kuulub riigiettevõtte Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutterile, kes on korduvalt kinnitanud, et tema ettevõtte igapäevase tegevuse korraldamisesei osale.

Täiendatud kell 9.41 veterinaar- ja toiduameti kommentaariga
VETERINAAR- JA TOIDUAMETI KOMMENTAAR
Esialgu tehti Saaremaa Ökokülale ettekirjutus tuua loomad Loonalaiult ära 14. augustiks, selle täitmiseks määrati sunniraha 9000 eurot. Ettevõtja taotlusel pikendati tähtaega 3. septembrini.


Hiljem esitas Ökoküla veterinaar- ja toiduametile täiendava taotluse tähtaja pikendamiseks. Amet määras uueks ettekirjutuse täitmise tähtajaks 15. aprilli 2019. aastal.


Veterinaar- ja toiduameti järelvalveametnik käis Loonalaiul, et hinnata kohapealset olukorda. Lisaks on ettevõte andnud ametile kirjaliku ülevaate laiul tehtud töödest ning esitanud tegevusplaani loomade äratoomiseks. Ökoküla on viinud laiule aiad, kuhu loomi ajada ning meelitanud neid peibutussöödaga.


Kuna tegutsetud on selle nimel, et veiseid laiult ära tuua ning ettekirjutuse täitmise tähtaega muudeti, siis sunniraha ei ole rakendatud. Kuid sunniraha ettekirjutus on jätkuvalt jõus.


Allikas: Elen Kurvits, veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid