Juba on käes jõulukuu, kuid mõtted on kinni veel nädala taguses novembris. Siin on üks pilt, mille oma viimasel käigul teelt tagasi vaadates tegin.

Uuel nädalal üritan taas minna, ehkki see metsasiht, mida vahepeal kasutasin, on sadude ja lume sulamise järel pehmeks muutunud, ei tasu riskida. Proovin tavapärast varianti, põlluvahelist teed, mida mõnda aega ei kasutanud, sest eespool käis metsamaterjali ladustamine, võsa kokkuvedu jne. Kuuldavasti jäeti ilmaolude tõttu töö pooleli ning liiklus peaks selle võrra väiksem olema.

Pildil on kahel pool minu maa, mets vasemal, põld paremal. Paremal kauguses paistab ühe metsafirma valdus. Tee ääres on minu oksahunnikud, mis tekkisid põllupoolse teeääre puhtaks raiumisest. Need ootavad aega, mil eespool töö pooleli jätnud firma veotraktori uuesti tagasi toob. Neil endilgi jäid oksad langilt toomata, lisaks on maas veel ühe põllukraavi äärne võsa. Ootavad külma, sest nii vesisel ajal ei tohi haritavale maale veomasinat peale lasta ja rööpaid tekitada.

Minu põllu poolt on peaaegu kõik haavad ja põõsad maha raiutud, välja arvatud kauguses paistvad kuused. Nemad põlluharimist ei sega ning pealegi on üks kuusk eriti kahar ning kui peaks kunagi tõesti tulema vajadus ka see maha võtta, siis sobiks tema mõnele platsile jõulupuuks. Lihtsalt selline uitmõte. Minu poolest võib aga see kuusk veel kaua omal kohal ilutseda. Paar suuremat haaba jäid ka tee äärde alles. Sinna on hea kotkastel vahepeatuseks maanduda.

Eelmisel nädalal käisin üleriigilisel erametsanduse infopäeval. Rahvast oli terve saalitäis, infot kuhjaga nii Maaeluministeeriumilt, Erametsakeskuselt kui Erametsaliidult. Teemaks oli erametsanduse areng perioodil, mil Euroopa Liidu toetused tõenäoliselt lõpevad. Anti ülevaade ka välisinvestorite metsaomandist Eestis ning analüüsiti erametsaomanike maksustamist. Väga sisutihe päev oli, mille ettekandeid saab lugeda ka portaalist eramets.ee. Nägin üle hulga aja vanu tuttavaid, kellega varem tihedamini kokku puutusin. Naisi nende hulgas on vähe, metsanduses teevad ilma ja võtavad otsuseid vastu enamasti mehed.