Töötukassa toetab eeskätt neid töötavaid inimesi, kellel ei ole erialast haridust (on lõpetanud vaid põhikooli või keskkooli) või kes on vanuses üle 50 või kelle eesti keele oskus vajab täiendamist ja kelle sissetulek on Eesti keskmisest madalam. Samuti neid, kes tervisest tulenevalt ei saa oma senist tööd jätkata. Kokku on selliseid inimesi Eestis üle 200 000.