Akkermannil õnnestus võrgustikku Peipsi Toit kaasata mitukümmend kohalikku toidutootjat ja nad ebaeestlaslikult koostööd tegema panna.