Fotodel: 1) Liina Palu, 2) Port Artur 2 toimub õpilasfirmade laat "Pärnumaa Jõulud 09"

Möödunud aastal käisid samal laadal Mikitamäe noorte ettevõtte Seto Kork 9. klassi õpilased Siim Oja ja Argo Rõžikov, kelle tooted kandsid nimetust „seto sälähoidja” ja „seto säläsügaja”. Korgimatt, mis oli valmistatud teravikega ülespidi laotud plekist pudelikorkidest, pälvis Pärnus parima müügistrateegija auhinna. Sälähoidja ja säläsügajaga käidi selle aasta 13. veebruaril ka Tallinnas Kristiine keskuses peetud õpilasfirmade laadal, kus Seto Kork sai põhikoolide arvestuses parima minifirma preemia.

Huvitavate mõtetega olid eelmisel õppeaastal ka teised Mikitamäe õpilasfirmad. Näiteks Margit Midro ja Aide Kann valmistasid Pärlipesa minifirmas pärlitest ja helmestest võtmehoidjaid ning toakaunistusi. Pärliloomade müügist anti iga toote eest 2 krooni Võru kodutute loomade varjupaiga heategevuse jaoks.

Mikitamäe põhikooli direktor Liina Palu on õpilasfirmade tegevust juhendanud juba 4 aastat. Just nii kaua on koolis õpetatud majandusõpet ja osaletud igal aastal ka erinevatel laatadel. „Õpilaslaatadel osaleme ühistöö tulemusena koos kõigi 4 Setomaa kooliga, need on lisaks Mikitamäele Meremäe-Obinitsa põhikool, Värska gümnaasium ja Misso kool” räägib Palu. Ettevõtmist on 4 aasta kestel toetanud rahaga spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud projekt „Majandusõpe ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides”.

Nii on saanud teisedki Setomaa koolid käija erinevatel laatadel. Ka Värska Gümnaasium ja Misso põhikool olid läinud aastal kenasti Pärnus esindatud. Kahel korral käidi Soomes Vesilahti laadal. „Sel aastal jääb rahanappuse tõttu Soome reis ära,” lepib Palu olukorraga, kuid loodab väga 2010.aastal minna õpilastega Lätti.

Eestimaal toimub peale Tallinna ja Pärnu ka mujal laatasid, miks Palu eelistab Pärnut? „Kõikjale lihtsalt ei jõua, Pärnusse tuleme uuesti sellepärast, et Mari Suurvälil on väga pikaajalised laatade korraldamise kogemused ja ta saab sellega eeskujulikult hakkama. Tema oligi õpilaslaatade korraldamise idee Eestisse toomise peamisi eestvedajaid,” soovib majandusõpetaja Palu tunnustada Suurväli innukust, kelle töö tulemusena korraldatakse Pärnus sarnast laata juba 8. korda. Nagu 2008. aastal, tahab Mikitamäe põhikool tulla sellelgi korral Pärnusse 3 õpilasfirmaga. Kuna Õpilasfirmade eluiga pole pikem kui üks aasta, siis tullakse uute õpilaste ja täiesti teistsuguste toodetega, mis pole kindlasti vähem põnevad ja omavad sama head innovaatilisust.

Vaata samuti: