Õpilasfirmade laada “Pärnumaa jõulud” projektijuht, Pärnumaa Majandusõpetajate Ainesektsiooni esimees ja Junior Achievement Eesti nõukoja liige Mari Suurväli räägib toimuvast lähemalt.

Mari Suurväli: Reedel ja laupäeval kogunevad noored ettevõtjad üle terve riigi Pärnusse kümnendat korda peetavale õpilasfirmade laadale. 2. detsembril kell 14.00 toimub noortele ettevõtlusalane seminar TÜ Pärnu kolledžis ja õhtul kell 18.00 meelelahutuslik tutvumisõhtu Pärnu Keskraamatukogu II korruse saalis. Tänaseks on ühtekokku registreerunud 34 õpilasfirmat 146 õpilasega. Tullakse Tallinnast, Harjumaalt, Paidest, Kohilast, Haapsalust, Viljandist. Tugevalt on esindatud Setomaa ja Põlva kant: Misso,Värska, Mikitamäe, Vastseliina, Meremäe, Parksepa, Võru. Pärnu maakonnast on muidugi endist viisi tublilt väljas Sindi Gümnaasiumi minifirmad õpetajate Eneli Arusaare ja Sigrid Jamnese juhendamisel. Pärlseljalt saabuvad mulluse uustulnukana Eve Sikka kasvandikud. Pärnu linnast osalevad Ühisgümnaasiumi gümnasistid, Pärnu Kunstikool ja Raeküla kool.

Millega saab iseloomustada tänavust laata?

Mari Suurväli: Õpilaste loodussõbralik suhtumine ettevõtlustegevusse. Toodete valmistamisel on kasutatud väga palju korduvkasutusega materjale. Märkimist väärivad kaubad on koolitööks tarvilikud tooted. Suurel hulgal on meisterdatud jõuluüllatusi. Eks iga laat ole oma nägu, sest igal aastal tulevad uued tegijad ja nii puudub kordamise võimalus. Tänavu on päris uustulnukad Haapsalu Wiedmani Gümnaasiumi, Tallinna
Saksa Gümnaasiumi ja Saue Gümnaasiumi gümnasistid ning Vastseliina Internaatkooli
õpilased. Enim firmasid on Mikitamäellt. Kuna põhikoolides on paljudes paikades
majandus ja ettevõtlusõpe au sees, siis on ka minifirmasid rohkesti.

Vaatamata pidevale positiivsele tagasisidele leidub ikkagi küsijaid, milleks taoline ettevõtmine ja mis kasu saavad sellest õpilased?

Mari Suurväli: Arvestades pikka traditsiooni "Pärnumaa Jõulude" korraldamisel on
selgeks saanud tõsiasi, et tegemist on õige ettevõtmisega. Port Arturi laadad on kinnitanud, et varakult saadud praktilised kogemused ettevõtluse arendamiseks annavad noortele hea aimduse sellest kuidas alustada. Ega siis muidu ei leidnud gümnaasiumi osas ettevõtlus ja majandusõpe läbiva teemana riiklikusse õppekavasse kohta – olgugi, et küll valikainena. See on olnud vabatahtlik töö, puhas suur rõõm ja hea koostöö tulemus majandusõpetajate ainesektsiooni, TÜ Pärnu Kolleži, Pärnu Linnavalitsuse, maavalitsuse ja paljude Pärnumaa ettevõtetega. Eraldi märkimist väärib Port Artur, kus seda laata on kümme aastat järjest ilma vahedeta saadud korraldada.

Palun kirjeldada veidi veel laupäevast korraldust?

Mari Suurväli: Alates hommikul poole üheksast asuvad noored ettevõtjad müügilaudu kujundama. Iga õpilasfirma kasutuses on müügilaud 2m x 60cm ja letis kuni 4 noort.
Kell 11.00 toimub õpilasfirmade laada pidulik avamine, mille juures osaleb Pärnu abilinnapea Jane Mets. Kuni kella 13.00-ni liiguvad hindamiskomisjoni liikmed mööda korruseid ja püüavad välja selgitada erineva kategooriate parimaid. Kell 15.00 lõpeb aktiivne müük ja pool tundi hiljem toimub kaubanduskeskuse aatriumi poolel juba õpilasfirmade laada „Pärnumaa Jõulud`11“ pidulik lõpetamine ning silmapaistvamate autasustamine. Tunnustust jagatakse parimatele müüjatele, müügikoha kujundajatele, innovaatilisemale tootele ja teenusele, aga antakse ka mitmesuguseid eripreemiaid.

Küllap väärivad tunnustust ka toetajad.

Mari Suurväli: Tõepoolest. Seekord on oma õla alla pannud Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Maavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, TÜ Pärnu kolledž, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esindus, kaubanduskeskus Port Artur 2, Teater Endla, PEAK, Freesped OÜ, Swedbank, Infotark AS, AS Wendre.

Samal teemal: