Kas pisike revolutsioon vallamaja ja vallarahva suhtlemises?