Paljudes maapiirkondades, kus hambatohtrid on sõlminud haigekassaga lepingu, mille alusel inimesed saavad kasutada hambaravihüvitist, on hinnad niigi kasvanud, nüüd tuleb arvestada täiendava hinnatõu­suga.