Mullaniiskuse pidevaks mõõtmiseks ning mulla veevarude hindamiseks olen töötanud välja andurid, mis põhinevad mulla elektriliste omaduste ja temperatuuri mõõtmisel. Selliseid andureid nimetatakse perkoanduriteks.