Kollektiivsele pöördumisele allakirjutanud toetavad lageraiest jätkusuutlikumaid, loodus- ja inimsõbralikemaid majandamisviise. Nad leiavad, et riigimetsades tuleks ulatuslikud lageraied lõpetada, kuna tegemist pole mitte puidutööstuse toorme allika, vaid rahvale kuuluva ühise rikkusega. Pöördumine sisaldas ka muid säästvamale metsakasutusele suunavaid ettepanekuid, teistehulgas üleriigilist raierahu.

Riigikogu keskkonnakomisjon arutab pöördumist kolme kuu jooksul ning teeb selle kohta kuue kuu jooksul alates pöördumise menetlusse võtmisest otsuse. Sealjuures on komisjonile pöördumise menetlemine ning selle suhtes seisukoha kujundamine kohustuslik.

Komisjonil on pöördumist menetledes võimalik otsustada järgmist:

  • algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu;
  • korraldada avalik istung;
  • edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks;
  • edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks, kujundatud seisukohast teavitatakse ka komisjoni;
  • esitatud ettepanek tagasi lükata;
  • lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.