Mõnes peres löövad tugevalt välja päritavad haigused. McHugh’de peres on selleks kündmine. Kuna praeguse WPO peasekretäri ema Anna May McHugh oli Iirimaa künniorganisatsiooni esimees, möödusid tütregi päevad künnimeeste seltsis ja võistlusi korraldades.