Hoolimata lihtsast põhimehhanismist ei anna soojenemise hinnangud, mis arvestavad ainult süsinikdioksiidi hulka atmosfäärisambas, realistlikke tulemusi isegi mitte ülemaailmse keskmise temperatuuri kohta, rääkimata kohalikest erinevustest.

Peamine “süüdlane” on veeaur, mis põhjustab suurema osa kasvuhooneefektist, kuid on ajas ja ruumis väga muutlik.

Peened osakesed, sealhulgas nii tööstusest kui ka transpordist õhku paisatavad heitmed, põhjustavad uute pilvede teket, jahutades kliimat. Tekib küsimus, kas mitte õhusaaste vähendamine ei soojenda kliimat?