Tihti tegutseb ühes piirkonnas mitu metsaettevõtet, kes ei pruugi üksteise kohalolekust isegi teadlikud olla. Nii võib ühes piirkonnas olla lausa mitu ettevõtet, kes on ühest ja samast metsast huvitatud ning on võimelised konkurendi pakutud hinnast kõrgemat hinda maksma. Metsaomaniku jaoks on väga oluline, et info raieõiguse või metsakinnistu enampakkumise kohta jõuaks kõigi piirkonnas tegutsevate metsaettevõteteni, et nende seast selguks ausas konkurentsis parima hinna pakkuja.

Timber.ee suhtleb tihedalt kõigi korrektselt tegutsevate metsaettevõtetega ja teavitab metsafirmasid e-kirja ja SMS-i teel kõigist uutest raieõiguste enampakkumistest. Ainult nii saab kindel olla, et õiges piirkonnas leidub õigel ajahetkel ettevõte, kes suudab enampakkumisel raieõiguse või metsakinnistu eest kõige kõrgemat hinda pakkuda.

Tõhusalt tegutsev metsaettevõte suudab leida võimalused kogu metsast tuleva materjali realiseerimiseks. Nii tekib võimalus maksta metsaomanikule raieõiguse eest turu kõrgeimat hinda.

Raieõiguse väärtust hinnatakse väga lihtsalt: kinnistul kasvavate puude väärtus materjali kokkuostjate laoplatsil miinus metsa ülestöötamisele ja transpordile tehtavad kulutused.

Metsast saadava materjali sortiment ja maht arvestatakse kõigepealt kokku metsamajandamiskava takseerandmete alusel ja seejärel metsas kohapeal tehtud kontrollhindamise järgi. Saadavast metsamaterjali hinnast arvutatakse maha puidu ülestöötamis-, väljaveo- ja transpordikulud, samuti ettevõtte enda kasumimarginaal. Nii saadakse teada kasvava metsa hind. Sellise loogika ja arvutuskäigu alusel peaksid kõikide ausate metsaettevõtete hinnakalkulatsioonid jääma samasse suurusjärku. Reaalsus on aga teine.

Väga sageli leidub ettevõtteid, kellel on parasjagu kas vähe tööd või kes otsivad ise mõnda kindlat puidusortimenti või kellel on olemas hankija, kes otsib mõnda konkreetset metsamaterjali. Tihtipeale võivad nendeks olla näiteks palkmajatootjad ja teised Eestis kohapeal materjali väärindamisega tegelevad ettevõtted, kes endale harilikke tarnekanaleid kasutades toorainet ei leia. Sellised ettevõtted on võimelised materjali eest tunduvalt kõrgemat hinda maksma kui tavapärased metsamaterjali kokkuostukohad.

Timber.ee viib info raieõiguste ja metsakinnistute enampakkumiste kohta kõigi Eestis korrektselt tegutsevate metsaettevõteteni. Nii on garanteeritud, et ettevõte, kellel on mõne kindla puu sortimendi vastu suurem huvi ja võimalik rohkem maksta, saab seeläbi omanikule enampakkumisel ka kõrgemat hinda pakkuda.

Oskuslikult tegutsev ettevõte suudab maksta kõrgemat hinda


Kõigi Eesti metsaettevõtete profiil ja käekiri on erinevad. Samuti erinevad masinapargid, mõnel firmal on masinate asemel rohkem saemehi, teisel kergemad masinad, mis sobivad märjemale pinnasele, kolmandal jällegi suuremad masinad, mis suudavad raiuda korraga suuremat mahtu. Ka logistika ja transport on erinevalt korraldatud. Samuti on erinevad metsaettevõtete võimalused metsast tuleva materjali müügiks.

Metsaettevõtte pädevusest oleneb metsast tuleva materjali kogus ja kvaliteet. Oskuslikult tegutsev metsaettevõte oskab samast metsast lõigata tunduvalt rohkem parema kvaliteediga palki kui kehvem, hoolimatum või valet tehnikat kasutav metsaettevõte. Loomulikult on kõrgema kvaliteediga materjal tunduvalt väärtuslikum kui kehvema kvaliteediga materjal. Seetõttu on oluline, et metsas teeks raietöid oskuslikult tegutsev ettevõte, sest tema suudab samast metsast lõigata tunduvalt rohkem väärtuslikumat materjali ja seetõttu ka omanikule kõrgemat hinda maksta.

Metsaettevõttel peab olema võimalus kogu metsast tuleva puidusortimendi realiseerimiseks. Lisaks palgile ja paberipuule peab leiduma ostja ka näiteks raiejäätmetele. Mida paremini oskab metsaettevõte kogu metsast saadavat materjali realiseerida, seda rohkem on ettevõte võimeline maksma ka metsaomanikule.

Kõike eelnevat on metsaomanikul üksi peaaegu võimatu välja selgitada. Ainult avatud ja läbipaistval enampakkumisplatvormil saab selguda metsakinnistu või raieõiguse kõrgeim hind ning selle hinna pakkuja. Väldi vigu tehingu sõlmimisel

Metsa müüja ei pea ostjaga suhtlema – seda teeb Timber.ee

Timberiga on liitunud rohkem kui 200 usaldusväärset metsaettevõtet, kes on läbinud meie põhjaliku taustakontrolli. Need ettevõtted saavad osaleda raieõiguste enampakkumistel.

Kinnistuostjaid on ligi 1000.
Raieõiguse müügi puhul vastutab Timber AS juriidiliselt ostjafirma lepinguliste kohustuste täitmise ja töö kvaliteedi eest.
Müüja ei pea ise ostjafirmaga suhtlema ega võimalike probleemidega tegelema.
Enampakkumise käigus pakuvad ostjad sageli kõrgemat hinda kui see, mida nad tavaolukorras otse kliendile maksaksid.
Automatiseeritud tegevused ja standardsed lepingud kiirendavad protsessi ja vähendavad metsaettevõtte kulutusi ning objekti eeltööle kuluvat aega ja raha.
Timberi metsaspetsialistid tegelevad igapäevaselt sellega, et info raiete müükide kohta jõuaks võimalikult kiiresti kõikide meie partneriteni – metsa ülestöötajateni.
Timber on ainus ettevõte, kes on kogu tegevuses metsaomaniku poolel.

Kindlasti peab vältima tehinguid, kus metsaettevõtte teenistus on fikseeritud tihumeetritele ehk metsast tulevale materjali mahule.

Tihumeetri hinda kasutades kaob automaatselt motivatsioon metsast paremat ja hinnalisemat materjali välja lõigata, sest materjali käitleja, ülestöötaja, väljavedaja ja transpordiettevõte arvestavad oma tasu tihumeetri hinnalt, mitte sortimendi kvaliteedist lähtuvast tegelikust väärtusest. See tähendab, et mitte kedagi ei huvita, et metsaomanik saaks maksimaalse tulu, sest mitte kellegi teise tulu sellest ei olene.

Ajasta metsamüük õigesti

Raieõiguse hinda mõjutab ka ostu-müügi ajastamine. Metsaettevõttel võib mingil hetkel olla vähe tööd ja suurem huvi osta raieõigusi või metsakinnistuid. Kiirel ajal ei ole ettevõttel mahti igasse pakkumisse süveneda ning metsaomanikule pakutakse hind nii-öelda puusalt ja suure varuga.

Olukord võib aga kiirelt muutuda ja ettevõtete huvi kindla metsa järele võib tekkida vaid nädalatega. Seetõttu on enampakkumisel olevad raieõigused ja kinnistud pidevalt kõrgendatud huvi all ning tahtjaid igale kinnistule või raieõigusele mitu: alati leidub keegi, kellel on hädasti vaja metsas olevat kindlat sortimenti või kiiret rakendust tööd ootavatele masinatele ja meestele.

Metsamüügi ajastamisel on oluline jälgida ka ilma. Mõnedes kasvukohatüüpides ja märjemates kohtades ei ole raietöid võimalik teha muul ajal kui kuival suvel või talvel külmunud pinnasega. Seda võetakse arvesse ka kinnistute hindamisel. Samal ajal on rohkem hinnas kinnistud ja raieõigused, millelt on võimalik raiet teha aastaringselt.

Nagu autoturg 25 aastat tagasi

Veerand sajandit tagasi kaubeldi Tallinnas Kadaka turul ja Tartus Raadil kasutatud autodega. Seal olenes auto hind mitte sellest, mida auto väärt oli, vaid pigem müüja jutuoskusest. Metsanduses on seis praegu sarnane. Autoturul on olukord ammu normaliseerunud ja pakutav kaup internetti kolinud. Tundub aga, et metsandussektoris ei ole sarnased loogilised arengud veel kohale jõudnud ja metsaomanikud maksavad selle ebaefektiivsuse kinni. AS Timber on tulnud, et seda muuta.

Miks veebis raieõiguse hind kerkib?

Kui kõik siin loetletud tegurid läbi korrutada või kokku liita, saamegi tulemuseks, et enampakkumised on tulutoovamad. Enampakkumise võitja makstud hind on vahel olnud isegi kuni kaks korda kõrgem hinnast, mida metsaettevõte algselt omanikule pakkus.

Müües raieõigust Timber.ee enampakkumisel, võid olla kindel, et metsast saad suurima võimaliku tulu.

Kõigile nähtav enampakkumine on kõige kindlam viis, kuidas garanteerida sellele parim turuhind. Kogu metsa müügiga seonduv info on avalik, kõik alg-
andmed on alati näha. Timber annab metsale alghinnangu ning seejärel on kõigil võimalik käia metsas olukorraga tutvumas ning oksjonil oma pakkumine teha.

Enampakkumisel on kaks olulist võlu. Esimene neist on pakkumiste tegemisel tekkiv hasart, mis muudab ka metsaettevõtjad mänguriteks. See on selgelt kasulik metsa müüjale. Teine võlu on selles, et ainult oksjonil selgub iga metsa kõrgeim hind. Seda põhjusel, et iga metsaettevõte on eri suuruse ja profiili ning väga erinevate materjali realiseerimise võimalustega.

Mõne kokkuostjale puitu ostva ettevõtte pakkumise lõpphind on sama mis mõne teise ettevõtte, kellel on leping mõne palkmajatootjaga, pakkumise alghind. Kui iga metsatehingu kogu info on tervel metsandussektoril korraga käes, saab iga pakkuja oma infole ja lepingutele vastavalt pakkumise teha ning hinda endale sobivalt kergitada.

Üks oksjon kestab enamasti kaks nädalat ning põhilised pakkumised tehakse ikka tähtaja viimastel tundidel. Enamasti tõuseb enampakkumisel metsa hind Timberi või mõne teise metsaettevõtte arvutatud alghinnast oluliselt kõrgemaks.

Timber.ee viib info potentsiaalse ostjani

Metsaomaniku jaoks on väga oluline, et info raieõiguse või metsakinnistu enampakkumise kohta jõuaks kõigi piirkonnas tegutsevate metsaettevõteteni, et nende seast selguks ausas konkurentsis parima hinna pakkuja.Oma metsa kohta objektiivse hinnangu saamiseks võta ühendust AS Timberi metsaspetsialistiga. Helista numbril
666 5050 või kirjuta meile aadressil info@timber.ee. Meie metsaspetsialistidega saad tutvuda lehel www.timber.ee.