Puukoolis koolitatakse puu valmis

Sarnaselt esimesse klassi minevale lapsele, kes kaheteistkümnendas klassis suurema ja targemana koolist väljub, on ka taime elutsüklis olulised faasid ja arenguetapid, mille käigus sirgub istutamiseks sobiv taim. Seemnest või pistikust kasvatatakse ja koolitatakse dekoratiivtaimi aastaid, lõigates nende juuri ja oksi ning hoides puude tüved sirgena. Puukoolis suunatakse taimede kasvu ehk koolitatakse taimi samamoodi, nagu lapsi koolis ellu astumiseks ette valmistatakse. Eesti keerukates kasvutingimustes võib aga taime koolitamine lapse koolitamisest kauem aega võtta.

Optimistlik algus ning pidev õppimine

Dekoratiivtaimi kasvatavate puukoolide ja aiandite eluspüsimine on riikliku toetuse puudumise tõttu pidev väljakutse ning selleks on suutelised vaid nutikamad. Tuleb leida uusi tooteid ja põnevaid, kuid meie kasvutingimustesse sobivaid taimi, ning pakkuda klientidele vajalikke teenuseid. Lisaks taimede kasvatamisele on järjest rohkem vaja panustada tootearendusse, turundusse, klendisuhetesse ning koostöösse.

Esimesed taimed istutas Igavere Puukool juba 1999. aasta kevadel, kasvatades sellest ajast alates dekoratiivseid lehtpõõsaid, püsililli, okas- ja lehtpuid.

Alustati põllul kasvatamisega, kuid juba esimesel aastal sai selgeks, et pinnase eripära ja rabade läheduse tõttu on tegemist keerulise ettevõtmisega. Asukoha tõttu on põld oma pinnaselt väga eripalgeline. Mõnesentimeetrise mullakihiga kruusasest pinnasest kuni savi ja turbani. Varane sügis ja hiline kevad muudavad taimede kasvuks sobiva vegetatiivperioodi eriti lühikeseks. Just keeruliste kasvutingimuste tõttu on aja jooksul põldudel kasvatamist vähendatud ja liigutud konteinertaimede kasvatamise suunas.

Igavere Puukool soovib ja suudab jagada aastate jooksul Eesti pädevatelt aednikelt saadud taimekasvatusalaseid teadmisi ja ise kogutud hinnalisi kogemusi kõigi oma praeguste ja tulevaste klientidega ning on valmis kõike seda edasi andma ka huvilistele, kes tahaksid dekoratiivtaimi kasvatada. Igavere Puukoolis ollakse huvitatud juba unustuste hõlma vajuvast dekoratiivtaimede kasvatuskultuuri taaselustamisest, Eestis kasutatud dekoratiivtaimede säilitamisest ja paljundamisest, kuid miks mitte ka sordiaretusest.

Kõikehõlmavad taimekasvatusteenused

Igavere Puukool pakub lisaks puudele, põõsastele ja püsililledele ka aia kujundmiseks, rajamiseks ja hooldamiseks vajalikke nõuandeid. Suhtumisega, et toome taimed lihtsalt õuele ja vaadaku ise, kuidas hakkama saavad, kaugele ei jõua. Selle asemel pakutakse täislahendust. Kuid Igavere Puukooli moto järgi ei peaks ilmtingimata eelistama eestimaist taime, vaid eestimaist taimetundjat-kasvatajat, kes tunneb meie kliimat, kasvupinnast, mujal Euroopa puukoolides tomuvat ja taimestandardeid.

Puukooli taimed on leidnud endale kasvamiseks ilusaid paiku üle Eesti – neid leidub aedades, kortermajade hoovides, parkides ja linnaväljakutel. Kasuliku nõu ja jõuga ollakse abiks eraaia rajajale, ehitusfirmale, kinnisvaraarendajale ja projekteerijale.

Lisaks taimedele, konsultatsioonile ja aiakujundusplaani koostamisele on Igavere Puukooli pädevuses ka kalkulatsioonide ning eelarvete koostamine, aia rajamine koos kõikide vajalike töödega, istutustööd, aia hooldus, haljastuse hooldusjuhendi koostamine ja vajaduse korral ka haljastustööde projektijuhtimine suuremahuslistes heakorraprojektides.

Pikaajaline projekteerimise, taimekasvatuse, haljastuse rajamise ning hooldamise kogemus annab julguse nõu anda vägagi erinevatel aianduse ja aedade kujundamise ning rajamisega seotud teemadel.

Igavere Puukool

Igavere küla, Laiasöödi talu
Raasiku vald, 75208
Harju maakond

+372 5665 1115
www.igaverepuukool.ee
facebook.com/igaverepuukool