„Sellised idealistid me olemegi, juba 22 aastat,” märgib Peep Põntson ning jutustab mõned kurioossed lood. Näiteks kuidas temalt on üritatud hindamisteenust tellida „lahke” klausliga, et „teil pole vaja isegi metsa kohale tulla, tehke lihtsalt ära,” või kuidas matustejärgses peielauaski on üritatud temalt teenust tellida.

„Erinevalt arstist võin ma õnneks sellises olukorras öelda, et tegeleme selle teemaga järgmisel nädalal,” märgib Peep Põntson.

Metsamajandamiskava aitab säästlikult majandada


Metsaekspert OÜ pakub võimalust saada kõik metsaomanikule vajalikud kavad, hinnangud, projektid jms, tööde kontroll ja vajalik metsanduslik teave ühest firmast.

„Et metsaomanikud saaksid ülevaatliku pildi oma metsade seisukorrast, senise majandamise iseloomust ja mahust ning tulevikuperspektiivi silmas pidades ka vajalikest töödest, koostame metsaomanikele metsamajandamiskavasid,” selgitab Peep Põntson. Metsamajandamiskavade koostamine ongi üks ettevõtte kõige sagedamini tellitud teenuseid.

Selline kava koosneb neljast põhikomponendist: inventeerimisandmetest, teemakaartidest (metsaplaan, puistuplaan, kavandatud tööde plaan), vajalike metsamajanduslike tööde kirjeldustest ja kokkuvõttest metsa olukorra kohta ning terminite ja lühendite selgitusest.

Töö toimub nii kliendi metsas kui ka teenusepakkuja kontoris. Metsakorraldaja teostab metsainventeerimise välitööd. Sinna hulka kuulub näiteks puuliikide määramine, puude diameetri ja kõrguse mõõtmine, puude mahu ja kvaliteedi hindamine. Taksaator paneb kirja andmed ning vajalikud tööd.

Kontoritöödeks on andmete sisestamine arvutisse, kaartide joonestamine ja kava saatmine omanikule, et ta saaks veenduda kava sobivuses. Lõpptoode, mille klient saab, on köidetud metsamajandamiskava.

Peep Põntson rõhutab, et ettevõte laiendab elektrooniliste mõõteriistade kasutamist metsas ning täiustab tehnoloogiaid ja andmetöötluse vahendeid, mis kokkuvõttes tagavad kiirema töö ja täpsemad tulemused. Metsaeksperdi töötajad on metsandusliku hariduse ja eriväljaõppega spetsialistid.

Metsa hindamine on vajalik otsuste tegemiseks. Eesmärgid on väga erinevad, turuväärtusest kuni tootlikkuseni. Hinnang aitab omanikul otsustada, kas majandada metsa ise, panna see tagatiseks, vahetada, müüa või jätta ootele.

Metsa hindamisteenus


Ehkki metsamajandamiskavad ja nõustamine on Metsaekspert OÜ kõige sagedasemad teenused, pakutakse muudki.

Hindamistest enamlevinud on turuväärtuse määramine, täpsete raiemahtude hindamine ning raietega tekitatud kahjude hindamine. Turuväärtuse määrmaine on on omanikule vajalik põhimõtteliste otsuste tegemiseks, kas majandada ise, lasta majandada, panna tagatiseks, vahetada, müüa või jätta ootama otsuste tegemist.

Selle täienduse tõttu jätta HINDAMISE lõigust välja lause: “Teenuse tellimise sagedasemad põhjused on täpsete raiemahtude hindamine ning raiega tekitatud kahju hindamine.”

Metsa ja metsamaterjali hindamisteenust vajavad nii metsaomanikud kui ka riigiasutused, kinnisvarafirmad ning paljud teised. Teenuse tellimise sagedasemad põhjused on täpsete raiemahtude hindamine ning raiumisega tekitatud kahju hindamine.

Metsaekspert OÜ on abiks ka GPS-mõõdistamisel, metsanduslike lepingute koostamisel, koolituste korraldamisel, tehtud tööde kvaliteedi kontrollimisel ja paljudel muudel metsa majandamisega seotud juhtudel.

Nõustamine aitab probleeme ennetada ja lahendada


Tänapäeval on kõikjal, ka metsanduses prioriteediks kvaliteet. Kvaliteedi saavutamiseks tuleb metsa majandada säästlikult ja efektiivselt. Tihtipeale tekib metsaomanikel seoses oma metsa majandamisega hulgaliselt küsimusi ja probleeme, kuid kõigile neile ei suuda omanik ise vastuseid leida. Siin tulevadki appi Metsaeksperdi spetsialistid, kes pakuvad asjatundlikku ja erapooletut nõu kõigis metsanduslikes küsimustes.

„Mida varem omanik mõistab, et metsa majandamine eeldab oma metsa tundmist ning korralikult läbimõeldud äriplaani, seda parem on tulemus nii omanikule kui ka metsale,” selgitab Peep Põntson.

Metsaekspert OÜ teenused

Metsa inventeerimine
Metsamajandamiskavad
Metsanduslike (sh kavade)
toetuste vahendamine
Metsa hindamine
Metsanduslik nõustamine
Ekspertiisid
Kaardistamine
GPS-mõõdistamine
Lepingute koostamine
Maaparandusprojektid