Schaumanni mitmekülgses tootevalikus on eriti rikkalik valik spetsiaalsöötasid – vitamiini- ja mineraalsöötasid – nii veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, hobustele kui ka kanadele. Kogu teadustöö ja tootearendus toimub Saksamaal asuva firma enda teaduskeskuses ISF Schaumann Forschung. Kõik nende müüdavad tooted läbivad pikaajalised praktikakatsed Hülsenbergi tootmisfarmis. Hülsenbergi farmis on kokku umbes 210 lehma ja keskmine piimatoodang aastas on 11 500 kg lehma kohta.

Mida me siis täpsemalt 80-aastase ajalooga loomasöötade ja silokindlustuslisandite tootjafirma Schaumann toodetest pakume?

KALBI tootesari edukaks vasikakasvatuseks


Kõik KALBI tootesarja tooted sisaldavad pro- ja prebiootikume, mis aitavad noorel organismil kiiremini, kuid samas tervislikult kasvada. Kasutades vasika esimestel elutundidel, päevadel ja nädalatel KALBI tootesarja tooteid koos soolestiku tervist toetava toimeainetekompleksiga SGW, aitame vasikal immuunpuudulikkuse lünka täita ning organismi vastupanuvõimet keskkonnamõjudele märgatavalt tõsta.

Mikroniseeritud tsinkoksiid vasika- ja põrsakasvatuses


Suur päevane juurdekasv ja elujõulisus on vasika kasvatamise peamised eesmärgid. Schaumanni uus toimeaine MiZi on mikroniseeritud tsinkoksiid, mis parandab vasikate juurdekasvu jootmisperioodil ning vähendab kõhulahtisuse ja hingamisteede haigustesse haigestumise riski. Kõik Schaumanni piimapulbrid ja piimatäiendajad ning vasikate lisasöödad sisaldavad MiZi lisandit.

MiZi toetab ka vasikate immuunsüsteemi. Juba esimestest elupäevadest paraneb söödaväärindus ja juurdekasv. Peale selle leiab MiZi kasutust ka sigade prestarterites ja söödalisandites. MiZi kasutamine söödaseaduses lubatud koguses on avaldanud soole tervisele tõhusat mõju ka näiteks põrsaste kolibakterist tingitud kõhulahtisuse korral.

Põrsa seedesüsteemi stabiliseerimine koos raskmetallide keskkonda sattumise vähendamisega on loomade heaolu ja keskkonnakaitse tähtsad aspektid. MiZiga on esimese kümne päeva jooksul pärast võõrutamist oluliselt vähem kõhulahtisust ja põrsaste päevane juurdekasv esimesel kahel võõrutusjärgsel nädalal on 25% kõrgem. MiZi on oluline alternatiiv tavalisele tsinkoksiidile.

Ratsiooni optimeerimine Rumivitaliga


Ensüümtoode Rumivital toetab vatsas kiufraktsioonide seedet ja kiudu lagundavate mikroobide kõrget aktiivsust. Olenevalt ratsiooni koostisest tõhustab Rumivital kas kiudude lahustumist või parandab märgatavalt kogu ratsiooni orgaanilise aine seeduvust. Uuringud on näidanud, et Rumivitali kasutamisega saab orgaanilise aine seeduvust suurendada keskmiselt 2,0–2,5 % võrra. Lüpsilehma tervisliku söötmise ning parema tasuvuse seisukohast on mõistlik ratsioonis põhisööda osakaalu suurendada ja jõusöödakoguseid vähendada.

Praktikas on tõestust leidnud fakt, et toorkiu seeduvus silodes kõigub suuresti ja on osaliselt ebapiisav. Rumivitali kasutamisel ratsioonis toetame vatsa kiuseedet, mis võimaldab põhisööda söödaväärtust veelgi paremini ära kasutada ning vähendada ratsioonis jõusöödakoguseid oluliselt.

Aminotrace – orgaaniliselt seotud mikroelementide uus tase


Aminotrace on Schaumanni valmistatud suure efektiivsusega orgaaniliselt seotud mikroelemendid. Looma organismi jaoks on mikroelemendid tsink, vask, mangaan, seleen, koobalt, raud ja jood väga olulised eluks vajalikud toitained. Kas individuaalselt või koos on need ühendid seotud paljude funktsioonidega. Nad avaldavad toimet ainevahetusele, paljunemisele, immuunsüsteemile, kasvule, arengule ja erinevate kudede uuenemisele. Väga aktiivsed vask-, tsink-, mangaan- ja raudbiklütsiinkelaat-hüdraadid on kaitstud seedetraktis teiste mikroelementide kõrvaltoime eest ning see garanteerib nende parema omastatavuse.

Aminotrace’i mineraale söödetakse loomadele vastavalt toodangule ning tänu nende paremale omastatavusele on võimalik lisada 25–50% vähem vaske, tsinki, mangaani ja rauda. Veiste söötmisel on üks suuremaid raskusi pakkuda optimaalses koguses mikroelemente, vältides sealjuures ülesöötmist.

Ühelt poolt avaldab mõju põhisööda varieeruvus ja kvaliteet ning teiselt poolt toime vatsas. Mikroelementide vase, tsingi, mangaani, joodi, koobalti ja seleeni kättesaadavus mäletsejatele ei ole üldjuhul piisav. Nende lisamine söödale on seega eriti oluline. Kasutades orgaaniliselt seotud mikroelemente, on võimalik oluliselt tõsta loomade viljakust, udara ja sõrgade tervist ning immuunsust. Aminotrace on tulevikule suunatud turvaline lahendus piimakarja söötmisel.

Suvine söötmislahendus piimalehmadele


Et hoida ära kuumastressi tekkimist lehmadel ja sellega kaasnevaid mõjusid lehmade tervisele, tootlikkusele ning viljakusele, kasutage loomasöödaks erinevate söödalisandite kombinatsiooni. Kuumastressi olukorras suurenenud hingamissagedus ja tugevam süljevool põhjustavad märkimisväärset karbonaatide kadu, mis vähendavad vatsa ja vere pH-d.

Lisades söödale Schumanni toodet Rindamin BP, mis on spetsiaalne puhverainete segu vere ja vatsa jaoks, stabiliseerite vere ja vatsa pH-d. Toimeainetesegu aitab ennetada atsidoosi juhtumeid ja lisaks püsivad piima kvaliteedinäitajad valk ning rasv kõrgel tasemel. Söötes suvel suuri jõusöödakoguseid, suurendame söödaratsiooni energiasisaldust, kuid oluliselt suureneb ka atsidooside risk. Ratsiooni energiatiheduse tõstmisel on alternatiiviks kaitstud söödarasvade lisamine söödaratsiooni. Toode Schaumann Energy tõstab eesmärgipäraselt ratsiooni energiasisaldust ilma vatsa liigselt koormamata ja ebavajalikku ainevahetussoojust tootmata. Ratsiooni järelkuumenemine vähendab maitseomadusi ja halvendab söömust oluliselt.

Silostar TMR Protect stabiliseerib ratsioone, mis kipuvad järelkuumenema ning see vähendab oluliselt kahjulike pärmide sisaldust ratsioonis ning tõstab energiasisaldust ja maitseomadusi. Silostar TMR Protect on mittekorrodeeriv graanul, mida on kerge lisada nii miksersöödasegusse kui ka kohapeal valmistatud söödasegusse. Et sinu lehmade piimatoodang ja viljakus ei kannataks, siis võta kasutusele Schumanni tootelahendused suviseks söötmisperioodiks. Selleks, et hoida lehmad kuumastressi eest optimaalselt kaitstuna, kasuta suvel toodet Rindaspezial RV BP Energy.

Tänapäeval peavad söötmislahendused olema teadlikult suunatud ennetavale toimele, sest ennetamine on pikemas perspektiivis ainuõige lahendus. Halbade otsuste tegemisest ning töökorralduslikest vigadest tekkinud terviseprobleemidega, millega kaasnevad erinevad jalahaigused, viljakuse või toodangu langus, võitlemine on väga kulukas.

Viimastel aastatel on inimeste teadlikkus puhtast ning kvaliteetselt toodetud toidust märgatavalt tõusnud ning tarbijad soovivad täpselt teada, kuidas ning milliste vahenditega on nende toidulaual olev toit toodetud. See seab uued „tegutsemisraamid” kõikidele toidutootmise ahelas osalejatele: põllumajandustootjatele, söödalisandite maaletoojatele, söötmisnõustajatele, veterinaaridele jne.

Põhisööt peab olema parima kvaliteediga


Lisaks söödalisanditele kuulub meie tootevalikusse ka Euroopas enim müüdud bioloogiline silokindlustuslisand Bonsilage. Tõhusa ja kasumliku piimatootmise alustala on kõrge toiteväärtusega kvaliteetne silo.

Meie tootevalikust müüakse kõige rohkem silokindlustuslisandit Bonsilage Forte, millel on bioloogilistest silokindlustuslisanditest ainsana tõestatud ja DLG antud klostriididevastase toime hinnang.

Uuenduslikkus on edukuse võti


Kogu Eesti põllumajandussektor on viimastel aastakümnetel läbinud tohutult kiire arengu, eriti märkimisäärselt on tõusnud lehmade piimatoodang. Praegu kuuluvad Eesti piimatootjad lehmade keskmise väljalüpsi poolest Euroopa tipptegijate hulka. Hea on tõdeda, et Eesti farmid on võtnud edukalt kasutusele kõige kaasaegsemad tootmistehnoloogiad.

Üheks neist on Smartbow’ loomade jälgimissüsteem. Intelligentne Smartbow’ jälgimissüsteem salvestab loomade aktiivsust ja mäletsemist ööpäevaringselt ning võimaldab määrata ka looma asukoha farmis. Uuenduslik kõrvamärk edastab info farmi paigaldatud vastuvõtjate kaudu lokaalsesse serverisse, kus andmeid töödeldakse iseõppivate algoritmidega.

Süsteem teavitab kasutajat automaatselt, kui esineb kõrvalekaldeid looma tavapärasest käitumisest, võimaldades seeläbi varakult tegutseda. Kasutajate teavitamine toimub e-posti või SMS-i teel, mistõttu on võimalik ka farmist eemal olles loomade tegevusega kursis olla.

TeknEsti strateegia on pakkuda farmidele mitmekülgset tootevalikut koos edule suunatud söötmisnõustamisega. Meie meeskonda iseloomustab avatus, uuenduslikkus ja arengumeelsus. Eduka ja järjepideva koostöö tulemus on rahulolevad kliendid.

Informatsioon ja müük:
OÜ TeknEst

Luige Baas, Luige küla, Kiili vald, 75404 Harjumaa

Tel 604 6224, Mobiil 506 1500, e-mail: teknest@teknest.ee, www.teknest.ee