Sihtasutus Eesti Maaelu-muuseumid koosneb kolmest eriilmelisest muuseumist: C. R.
Jakobsoni talumuuseum Kurgjal, Eesti põllumajandusmuuseum Tartumaal ajaloolises Ülenurme mõisas ja Tori hobusekasvandus, kus tegeletakse eesti ja tori tõugu hobuste kasvatamise ning aretamisega ja pakutakse ratsutamis-
treeninguid ning hobusõitu.

Ühise nimetaja SA Eesti Maaelumuuseumid alla koonduti 2017. aastal. Tegu on elava muuseumiga, kus inimesed saavad kogeda maaelu kogu tema eheduses. Siin on koht, kus saab tutvuda Eesti ohustatud tõugu hobuste ja teiste loomatõugudega ning süüa ehtsat talutoitu.

Tori hobused näitavad vallaüritusel “Tori ööd ja päevad”, kui kenasti nad oskavad kadrilli tantsida.

Uudishimu saab alguse lapsepõlvest ...


Sihtasutuse juhatuse liige Merli Sild on veendunud, et armastus uute teadmiste ja meie ühise ajaloo vastu saab alguse lapsepõlvest. Just seepärast julgustab ta nii lapsevanemaid kui ka koolijuhte koos lastega kindlasti maaeluga seotud muuseumeid külastama ning erinevatest õppeprogrammidest osa võtma.

Väga hea koostöönäitena toob ta välja Tori valla ja Tori põhikooliga Tori hobusekasvanduses läbiviidavat 4.–6. klasside õpilastele mõeldud õppeprogrammi „Saa tuttavaks Tori hobune”. Õppeprogrammis tutvuvad õpilased hobuse hooldamisega, saades esimesed kogemused ratsutamises ning hobusõidus.

Alates 1. septembrist alustavad Ülenurme gümnaasiumi 9. klasside õpilased tööõpetuse tunde põllumajandusmuuseumis muuseumitöötajate juhendamisel.

Maaelumuuseumites jagub tegevust ja uudistamist väga erinevas vanuses külalistele. Alates kõige väiksematest, kes saavad mõnele loomale pai teha ning ahjusooja leiba maitsta. Loomulikult ei piirdu tutvus lambaga ainult imetlemise ja pai tegemisega – ühiselt kraasides saadakse teada, kuidas villast lõng valmib ning mida lõngast edasi tehakse.

Programmide valikus on väga palju avastamisväärset ka suurematele lastele, kellel on võimalus talutöödel käed külge panna ning niimoodi aimu saada, kuidas esivanemate elu-olu toimis ning milliste tööde tulemusena toit lauale jõudis.

Algava sügise septembris
ja oktoobris on maaelmuuseumites tulemas Eesti toidu kuu programmid. Põllumajandusmuuseumis toimuvad „Sangaste” rukki külvamine muuseumipõllul koos kooliõpilastega ja rukkileiva küpsetamine, kokakoolid „Tervise maitsed”, taimetoidu ja lõkketoitude õpitoad, Lõuna-Eesti vanaemade retseptide kogumine ja nende järgi koos kokkamine, kartuli, lina ja linnukasvatuse tutvustamine ning palju muudki huvitavat.

Kurgjas asuva talumuuseumi programmides „Eesti toidu aastaring talus” ning „Sügis talus” tutvustatakse sügisesi töid ja tegemisi talus ning teraviljade töötlemist ja kasutamist, jahvatatakse käsikivil jahu, küpsetatakse leiba ja maitstakse maapiima.

Maaelumuuseumid peavad koostama ka uusi mõtestatud programme, et asjatundlikkus ja uuendusmeelsus looksid võimaluse sihtgruppide laiendamiseks, olles sillaks mineviku ja tuleviku vahel.

... ja jõuab teadusliku mõtlemiseni


Huvitavaid ja kaasahaaravaid teemasid jagub aga ka täiskasvanud muuseumihuvilistele. Lisaks püsiekspositsioonidele korraldatakse maaelumuuseumites pidevalt uusi näitusi. Näiteks põllumajandusmuuseumis avatakse peatselt maaülikooli teadlastega koostöös näitus „Veterinaaria ajalugu ja veterinaaria meditsiini areng Eestis”, mis tutvustab maaülikooli rahvusvaheliselt tunnustatud teadussaavutusi embrüotehnoloogiate ja transgeensete loomade kloonimise valdkondades. Uusi näitusi kavandatakse ka C. R. Jakobsoni talumuuseumis ja Tori hobusekasvanduses.

Kõikide sihtasutuse muuseumite ajaloolised ja teaduslikud kogud on muljet avaldavad ning säilivad muuseumites ka järeltulevate põlvede teadushuvilistele.

Lähem info
SA Eesti Maaelumuuseumide
tohutute võimaluste maailma kohta on leitav aadressilt
maaelumuuseumid.ee