Nii nagu seadus ja kord ette näeb, nii peatas harvesterijuht töö ning teatas RMK poolsele tööjuhile, kes omakorda peatas kõik tööd leiukoha lähiümbruses. Järgmisel hommikul vaatasime koos piirkonna üle ning edastasime info keskkonnaametile.

Sedapuhku on tegemist kõige idapoolsema lendorava leiuga viimaste aastakümnete jooksul: enam kaugemale itta ei saa minna, sest kohe on vastas Narva jõgi ja selle taga juba Venemaa. Mis omakorda tähendab seda, et lendorava levila käib taas Narva jõe kaldalt vastu Pandivere jalamit.