Tõrva lähedal Patkülas nosib teeäärsel karjamaal rahulikult aberdiin-anguste kari, taamal kõrgub kaasaegne lautade-hoonete kompleks. Kaugelt paistab silma kaubamärk Vilsi Angus ja kogu hoonete ümbrus on korralikult tänavakividega kaetud.

Siin majandab nelja lapsega pere – Tiina ja Ivo Tomson, kes tulid põllumajandusse hoopis teisest valdkonnast, tulid uue mõtteviisiga ning korjavad nüüd järjest auhindu konkurssidelt.

Igas ettevõtmises on Tomso­nitele abiks Tiina vanemad, lisaks on üks palgatöötaja. Pere­naine Tiina selgitas, et kolm last on juba täiskasvanud ja suurematele töödele tulevad ka lapsed appi. Nii käib majandamine Vilsi OÜs peretalu põhimõttel mitme põlvkonna abiga.
"Meil on ilusad loomad, majandame mahedalt, on korralik kari – tänu sellele on meid märgatud. Oleme ka tõunäitustelt saanud häid kohti,“ teatavad Valgamaa lihaveisekarjakasvatajad Tiina ja Ivo Tomson.

Aasta algul pälvisid Tiina ja Ivo Tomson Maaelu Edendamise Sihtastuselt (MES) parima lihaveisekasvataja tiitli. Nüüd septembris aga kuulutati nad ka parimateks mahetootjateks. Konkursivõidu mahetootmises tõi korraldajate hinnangul Tiina ja Ivo Tomsonile nende väga professionaalne aretustöö, uuendusmeelsus ja hiljuti rajatud tootmiskompleks.

Pererahva sõnul on tore, et nende tegemisi Valgamaal on ka üle Eesti märgatud ja hinnatud.

“Eestimaal on suurepärased looduslikud võimalused maheda rohumaaveise kasvatamiseks. Loodame, et lõpuks hakkab ka tarbija selliselt toodetud liha väärtust mõistma ja hindama,” teatas Tiina Tomson.

Alustasid seitse aastat tagasi

Põlised tõrvalased Tiina ja Ivo Tomson tulid maale majandama seitse aastat tagasi, kui otsustasid Tiina vanemate talumaadele uue rakenduse leida. Tiina on aastaid olnud raamatupidaja ning asutanud oma raamatupidamisfirma. Ivo on hariduselt ehitusinsener, tema põhitöö oli palkmajade ehituse juhtimine OÜs Ritsu Ehitus.

“Kahe palja käega ei ole praegu noortel võimalik põllumajanduses alustada. Pangalaenuks heast ideest ei piisa, vaja on mingeid tagatisi,” tõi esile peremees.

Neil olid maaettevõtluse alustamisel suureks toeks Tiina vanemad oma teadmiste ja talumajapidamisega.

Tomsonid läksid Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õppima loomakasvatust ning said loomakasvataja kutse. Nad hakkasid vana lauta renoveerima ja tõid esimesed tõupuhtad aberdiin-anguse tõugu lihaveised Šotimaalt 2012. aastal. Esimesel aastal osteti 17 looma, järgmisel 12.

“Kuna oleme mõlemad teise eriala inimesed, siis algul arvasime, et lihaveis on selline loom, keda saab kasvatada ka muu töö kõrvalt,” selgitas Tiina, et kõik sai alguse ideest teha väike hobifarm. Nüüdseks on hobist kasvanud suur põhitöö.

Rajasid kaasaegse tootmiskeskuse

Tomsonid majandavad mahedalt oma lihaveisetega läbi OÜ Vilsi ja OÜ Helme Lihaveis. Nende kaubamärgiks on Vilsi Angus ja neil on sajaprotsendiliselt puhtatõuline aberdiin-anguste kari.

“Geneetika on pärit Šoti­maalt, juurde oleme ostnud vaid tipp-pullide spermat, hetkel on karjas kaks Šotimaalt toodud tõupulli,” rääkis perenaine. Nii tõupuhaste loomade järglased saab kanda ka Šoti tõuraamatusse, mis annab tõuloomadega kauplemisel eelise. Praegu on kari laienenud juba 120 peani, neist ammlehmi 60.

“Oleme investeerinud tänapäeva nõuetele vastavasse tootmiskompleksi, rekonstrueerinud vana lauda ning ehitanud uued hooned, koresööda ja tahesõnniku hoidlad,” selgitas Ivo Tomson. Hooned on ehitatud varuga karja veelgi laiendada. Hoonetesse ja platsidesse on investeeritud PRIA toetuse abiga 600 000 eurot.

Ivo Tomson on Eesti Liha­veisekasvatajate Ühistu asutajaliige, ta on organiseerinud tõupuhaste lehmikute müügi Kasahstani, leides ETKÜ abiga turu 300 lehmikule. Tomsonite endi karjast läheb Kasahstani seekord vaid kümmekond looma, sest nad jätavad esialgu järelkasvu oma karja.

Karjakasvatajate sõnul on väga oluline leida uusi turge just väljaspool Eestit, sest sealt saab tõuloomade eest paremat hinda, kui vaid lihaks müües.

Ta rõhutas, et tõuloomakasvatus areneb üksnes ühistegevusega. Nii on ühistu rajamas tõuveiste kogumise punkti Karjatnurme, et tõuloomade müük oleks sujuvam ja organiseeritum. Vilsi OÜst müüakse need loomad, mis tõukarja ei sobi, Liivimaa Lihaveise ja Baltic Grassland Beefi kaudu.

KOMMENTAAR

MARIKA OESELG, MESi nõuandeteenistuse loomakasvatuse konsulent
Sihikindel talupere

Ivo ja Tiina toimetamised on jätnud sügava mulje ühe talupere sihikindlusest ja oma ettevõtte eesmärgi teadmisest. Praegu kasvatab talu tõuloomi ja esitleb näitusel tõupulle. Muljetavaldav on olnud nende huvi teadlikult sööta loomi ja tegelda rohumaade korrashoiuga – see on andnud võimaluse saavutada rohusöötadega märkimisväärseid nuumatulemusi.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid