Samaaegselt künnivõistlustega toimub Kehtnas mess Tehnika Teeviit 2019 kus erinevaid põllumajandus- ja rasketehnika firmad teostavad töödemonstratsioone. Sealjuures võimalusega, et soovijad saavad masinaid reaalses töös nii näha kui ka ise proovida.

Lisaks toimuvad ka künnimeistrivõistlused hobustega, vanatehnika demonstratsioonid, traktorite tõmbevõistlus ehk pulling jne. Eesti Maaelumuuseum demonstreerib vintsikündi.

Eesti põllumajanduse, kaasaaegse tehnika ja puhta toidu propageerimiseks toimub ka traditsiooniline VIP künnivõistlus, milles osalevad tuntud inimesed, kes igapäevaselt põllumajandusega kokku ei puutu.

Soovijatel on võimalik tutvuda erinevate Kehtna asutuste ja ettevõtetega.

Ürituste peakorraldajateks on Eesti Künniselts, Kehtna Vald, Kaspar Järvala Künniklubi ja Kehtna Kutsehariduskeskus. Osalejad ja toetajad on paljud põllumajandsega seotud firmad ning piirkonna asutused ja ettevõtted.

Täpsem info Facebookis ja Eesti Künniseltsi kodulehel.