Elu on näidanud, et kõige lihtsam lähedaste inimeste tüllipööramise viis ongi vara jagamine. Seetõttu oleks sääraste tülide ennetamiseks kõige otstarbekam vara kuuluvuse asjus kokku leppida ja selleks on vaja tunda seadusi.

Aeg on näidanud, et Maalehe lugejate huvi omandiküsimuste vastu on olnud väga suur. Aastate jooksul on inimesed saatnud toimetusele küsimusi ja Maalehe seadusekülgedel on neile vastanud paljud juristid. Kokku on saanud päris kopsakas hulk materjali, mille otsustasime uues “Maalehe aastaraamatus” kokku võtta ja alateemadeks rühmitada.

Kuidas teha testamenti? Kes on seadusjärgsed pärijad? Kuidas pärand pärijate vahel jaguneb ja millised on erijuhtumid? Kas otstarbekam on kinkida või pärandada? Peale nendele küsimustele vastuste otsimise on iga alateema juures konkreetsed näited tege­likust elust. Neist nähtub, et paljusid keerulisi olukordi poleks tekkinud, kui oleks õigel ajal seadust uuritud.

Igas perekonnas tuleb ette hetki, mil otsitakse vastuseid omandiküsimustele. Siis on hea, kui saab riiulist võtta “Maalehe aastaraamatu” ja sealt selgust otsida.

Nagu ikka, leidub kalendris piisavalt ruumi, kuhu teha isiklikke märkmeid nii ilma, aiapidamise kui ka oma tervise kohta.

Oma kindlal kohal on ka Thuni külvikalender ja täielik astronoomiline kalender koos tähtpäevade ja pühadega, et saaksite kursis olla sobiva istutusaja ja muu tähtsa teabega.

Tellida saab veebilehelt www.maaleht/aastaraamat2020 või helistades klienditeeninduse telefonile 680 4444. Infot saab ka aadressilt kliendi­tugi@ekspressmeedia.ee.

Aastaraamatu ettetellimise hind on 6.49 ja see sisaldab juba ka postikulu.