Enne seda oli kõlanud mu oponendi lause, et semiootikat õpitakse Tartu ülikoolis.