Püügiõiguse tasu suureneb rannikumere piirkonnas 42 püügivahendist 16 puhul, ülejäänute puhul jäävad tasud samaks või vähenevad. Näiteks tõuseb järgmisel aastal kastmõrra, 1–3meetrise ääremõrra ja nakkevõrkude tasu Lääne, Hiiu ja Saare maakonnas ning kuni ühemeetriste ääremõrdade tasu Saaremaal ja Hiiumaal, samuti kastmõrra tasu Ida-Virus ja ääremõrrad Pärnumaal. Siseveekogudel kasutatavate 63 püügivahendist tõuseb tasu 17 puhul. Kõige rohkem tõuseb tasu Peipsil kasutatavatel tindimõrdadel.