Mis on püsimetsandus?

Metsa saab edukalt majandada ka platsi lagedaks tegemata. Kui majandada looduslähedaselt, kasvukohale omaste puuliikidega ning raiudes üksikuid puid või puudegruppe on tegu püsimetsandusega. Püsimets sarnaneb mõneti põlismetsaga: puud on erineva vanusega, leidub varjulisemaid ja päikselisemaid laike, mitmesuguseid puuliike ning säilikpuid. Metsa looduslikkust ei riku suured kuivenduskraavid ega väljaveoteed.

Valikraiega saab metsast võtta just täpselt sellist puitu nagu parajasti tarvis on. Puidust korraga saadav tulu on küll väiksem kui lageraie puhul, ent see tulu pole ühekordne, vaid pidev. Lisaks on puidutulu vaid üks metsa hüvedest. Säherduse valikulise raie tegemine nõuab aga spetsiifilisemaid teadmisi kui kõigi puude raie.

Miks on tarvis teejuhti püsimetsandusse?
Valdavalt kasutatakse Eestis metsa majandamisel lageraiet. Kuigi Eestis leidub ka majandajaid ja omanikke, kes eelistavad teisi (sh püsimetsanduse) võtteid, puudub põhjalikum teadmine ja ülevaade võimalikest praktikatest.

Kellele raamat mõeldud on?

Raamat on mõeldud eelkõige metsaomanikele ja -majandajatele. Samas leiab sealt huvitavat lugemist igaüks, kelle jaoks metsateemad hingelähedased.

Kuidas kogutud raha kasutame?

Hooandjas kasutatud raha kasutame raamatu trükkimiseks ja toimetamiseks. Ligi 125 leheküljelise raamatu lõplik tiraaž sõltub huviliste arvust*. Trükkida plaanime vastutustundlikult varutud puidust tehtud ning säästlikult toodetud paberile.

Raamat valmib 2020. aasta alguseks ja on digikujul kõigile tasuta kättesaadav.

Raamatu koostamist toetas Ülemiste keskus.

Raamatu toetamine annab igaühele võimaluse panustada loodussõbralike metsamajandamise võtete laiemasse levikusse!

Uuri lähemalt püsimetsanduse ja loodussõbraliku metsamajanduse kohta SIIT.

Vaata SIIT Hooandja projekti!