Lüganuse vallavanem Viktor Rauam on veendunud, et osutas “ajupestud kooliperele” ja ühiskonnale teene, vallandades Kiviõli 1. keskkooli direktori, sest haridusasutused peavad olema poliitikast vabad. Nii kinnitas ta Maalehele ligi kolmveerand tunni jooksul.

Nüüdseks ülemaalise mõõtme saanud skandaali käivitas üks kaebekiri valvsalt vallakodanikult ja volikogu liikmelt Enno Vinnilt. Too teatas, et 13. novembril loodi Kiviõli 1. keskkooli ruumes Reformierakonna noortekogu, mis on taunimsiväärne, kuna kool ja õpilased kisti lubamatult poliitikasse. Kaebe kirjutaja nõudis ürituseks loa andnud ja Reformierakonda kuuluva koolidirektori vastutusele võtmist.

Samas on ürituse peakorraldaja – mullu kooli lõpetanud Getter Sandra Lipp – kaebuses esitatut ümber lükates väitnud, et noortekogu oli ammu olemas, poliitikat koolis ei tehtud