Olümpiateekonnale pandi alus 1919. aasta sügisel toimunud Eesti I spordikongressil, kus enne üleriigilise spordiorganisatsiooni asutamist alustati ettevalmistust 1920. aasta olümpiamängudeks.