Põllumajandusameti (PMA) ning veterinaar- ja toiduameti (VTA) ühinemisplaan toodi avalikkuse ette 1. augustil 2019, kui valitsuse kabinetinõupidamisel kiideti heaks riigireform. Maaeluministeerium peab tegema valitsusele ettepanekud põllumajanduse ja toiduvaldkonna ühendameti moodustamiseks.

Ministeerium selgitas, et demograafilist trendi ja piiratud ressursse arvestades tuleb leida mõistlikumaid lahendusi riigiaparaadi tööks. Liitmisest loodetakse avalike teenuste kvaliteedi kasvu ja riigiasutuste ressursitõhusamat juhtimist.

Kahe ameti ümberkorraldamisega peaks muutuma tõhusamaks kontrollid, paranema info haldamine kogu toidutootmisahelas ning tõusma ennetus- ja teavitustöö tase, et oleks vähem rikkumisi ja petmist.

Eesmärk on, et ka kliendid saavad täielikuma teabe ühest allikast, mitte ei pea seda mitmest ametist taga ajama. Ka tootjad ise saavad siis oma andmed ja muu info esitada ühte kohta.

Ühendameti moodustamiseks on loodud töörühm, mis koosneb ministeeriumi, VTA ja PMA esindajatest. Esmalt pannakse paika organisatsiooni struktuur ning uuritakse, mida tuleb muuta seadustes. Seejärel hakkavad juba konkreetsed ettevalmistused.

Ametite liitmine on üks osa riigireformist, mille käigus plaanitakse aasta jooksul luua senise 20 riigiasutuse ja ministeeriumi osakonna asemel kuus suurt ühisametit.