• vanemapalga maksmise pikendamine poole aasta võrra

• lasterikastele peredele autoostu soodustus

• noortele vanema- ja paarisuhte koolitused 

"2017. aastal hakkas kehtima kolmanda ja enama lapse toetus, mis tõi 600 lisasündi juurde. Seda on kõik kinnitanud, et sellest meetmest oli kasu.

Eesti vanemahüvitis on leidnud üleilmset tunnustust, see on töötanud ja seda tuleb ainult täiustada.

Ränne iseenesest ei ole probleem, kuid see peab olema kontrollitud ja meile lisandväärtust toov ränne. Sisseränne on meil alati olnud küsimuseks. Ega me ka praegu ei saa öelda, et oleme olnud edukad lõimijad. siiski tuleb eestlasi vähem tagasi, kui meile saabub uussisserändajaid."