Kindlustusseltsid hüvitavad kahjud vastavalt tingimustele ja kindlustuslepingus valitud kaitsetele.

Kalme soovitas lahenduse leidmiseks või hüvitise saamiseks pöörduda esmalt siiski lennufirma või hotelli poole. Pakettreiside puhul tasub küsida nõu teenusepakkujalt. Kui mingil põhjusel sealt abi ei saa, alles siis tuleb kahjuavaldus esitada kindlustusseltsile. Iga juhtumit käsitletakse eraldi.

Kaitse kehtib 14 päeva

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Kairit Luht sõnas, et If Kindlustus hüvitab täiendavad kulud majutusele ja transpordile Eestisse tagasi pöördumiseks. Kuid seda juhul, kui juba alanud reisi jooksul kuulutatakse reisi piirkonnas välja haiguspuhang või epideemia.

Samuti hüvitatakse kulutused meditsiiniabile, kui eelnimetatust tulenevalt tekib meditsiiniabi vajadus. Kaitse kehtib 14 päeva jooksul olukorra välja kuulutamisest.

"Eesmärk on aidata meie klientidel kiiresti riski piirkonnast lahkuda ja koju tagasi jõuda ning vajalike meditsiiniliste juhtumite korral abi saada. Juhul, kui haiguspuhang või epideemia kuulutatakse välja enne reisi algust ning Välisministeerium on andnud hoiatuse konkreetsesse piirkonda mitte reisida, siis kindlustusel hüvitamise kohustus puudub,“ sõnas Luht.

Lennujaamades tasub lisakontrollideks varuda rohkem aega

Ka PZU Kindlustus hüvitab karantiini sattunud klientidele majutuse ja transpordi. Seda reisikindlustuse olemasolul. Samuti katab PZU koroonaviirusesse haigestumisega seotud ravikulud.

"Kui klient viibib piirkonnas, kus on välja kuulutatud epideemia, siis on tegemist välistusega. Kulud diagnoosi määramiseks hüvitatakse igal juhul ka epideemia korral," sõnas isikukindlustuse tootejuht Kristo Õunapuu.

„Kui haigestumine ilmneb lennujaama turvakontrollis ja väljaspool epideemiapiirkonda – näiteks tekib palavik ja tervislik seisund ei võimalda reisi jätkata, siis kehtib tavapärane reisi katkestamise kaitse," lisas Õunapuu.

"Kui jäädakse maha lennust seetõttu, et toimub täiendav turva- ja tervisekontroll, siis ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga. Seetõttu palume hetkel varuda sellisteks kontrollideks tavapärasest kauem aega,“ rõhutas Õunapuu.

Euroopa Liidu riikides katab ravikulud ravikindlustuskaart, kuid vaid kokkulepitud ulatuses ja raviasutustes, mis omavad vastavat koostöölepingut. Samuti tasub teada, et ravikindlustuskaarti hüvitatavad kulud on piiratud. Näiteks ei hüvitata riikidevahelist haige transporti ega patsiendi omaosalustasusid nagu visiiditasu, voodipäevatasu, ravimid.