Maaleht küsis Soome vabariigi valitsuse pressiesindajalt täna kell 15 kolm erakorralist küsimust:

Miks pole Soome senini koole/lasteaedu sulgenud?

Niisamuti kui valitsus on määranud, et kõik reisilt tulevad isikud peavad jääma 14 päevaks kodusesse karantiini ja tühistada tuleb kõik üle 500 inimese koosviibimised, siis miks on siiani avatud Helsingi lennujaam, kus liigub tuhandeid inimesi ja eri rahvusi; eraldi piiranguid pole kehtestatud lennutöötajatele, kes tulevad iga tööpäev reisilt ja kelle lapsed lähevad iga hommik kooli ja lasteaeda. Ühtlasi on avatud ka laevaliiklus Eesti ja Soome vahel, kus samuti inimesi koos kindlasti ka üle 500. Ehk siis kuidas näeb Soome riik viiruse leviku tõkestamist, kui ainult vähesel määral koosviibimisi tõkestatakse?

Kas Soome järgib ka teiste riikide eeskuju positiivsete kogemuste näitel, mida on näiteks teinud Hiina, Itaalia ja Saksamaa viiruse tõkestamiseks, kus olukord on läinud kaootiliseks ning kus Hiinas on asi taas rahunemas?

Soome vabariigi valitsuse pressiesindaja Jussi Toivaneni sõnul on riik 16. märtsil peetud koosviibimisel koostöös vabariigi presidendiga teatanud, et Soomes on koroonoviiruse tõttu eriolukord.

Vastu on võetud mitmed karmimad meetmed, et viiruse levik kontrolli alla saada. Need võetakse kasutusele kahe päeva jooksul ja kõik piirangud kehtivad hetkeseisuga kuni 13. aprillini 2020.

Uued meetmed Soomes:

• Lasteaiad jätkavad tööd, millega tagatakse, et need lapsevanemad saavad käia tööl, kes ei saa kodus töötamist lubada.

• Koolid, ülikoolid, ametikoolid ja huvikoolid suletakse alates 18. märtsist (erandkorras saavad koolis käia kriitilistel ametialadel töötavate vanemate lapsed).

• Kogunemised piiratakse kuni kümne inimeseni ja soovitatakse vältida niisama olemist avalikes kohtades.

• Suletakse muuseumid, teatrid, ooperimaja, kultuurikeskused, raamatukogud, veekeskused ja spordikeskused, noorte-ja lastekeskused, koosolekuruumid jne. Era- ja kolmanda sektori ning usukogukondadel soovitatakse teha sama.

• Keelatakse vanainimeste ja muude riskirühmade külastamine.

• Keelatud on muude isikute viibimine haiglates jm terviseasutustes külastustundidel. Erandid lepitakse kokku eraldi, nt abikaasa või tugiisiku viibimine sünnitusel või kriitiliselt haigete ja laste täiesti terved lähedased.

• Kõik avalikud asutused, kel on selleks võimalus, peavad määrama töötajad kaugtööle.

• Kõigil üle 70-aastastel soovitatakse püsida võimaluste piires eemal kontaktist teiste inimestega.

• Suurendatakse sotsiaal- ja tervishoiualast suutlikkust avalikus ja erasektoris ning kasvatatakse koroonaviiruse testimisvõimalusi.

• Inimeste liikumist saab piirata tõsise ohu tõttu elule ja tervisele.

• Alustatakse ettevalmistusi Soome piiride sulgemiseks. Reisijate ja autoga reisijate vedu Soome peatatakse nii kiiresti kui võimalik, välja arvatud Soome kodanike ja Soomes elavate isikute tagasipöördumine.

• Soomlased ja Soomes elavad isikud ei saa reisida välismaale. Reisil viibivatele soomlastele soovitatakse pöörduda riiki nii ruttu kui võimalik. Kaubavedu jätkub tavapäraselt.

• Välismaalt saabuvad soomlased või seal elavad inimesed peavad olema kaks nädalat karantiinis. Eemalolek tuleb kokku leppida tööandjaga.

THL ehk Soome riiklik terviseinstituut vastas Maalehe päringu peale, et neil on koroonaviirusega käed tööd täis ja nad võtavad eraldi ühendust, kui on valmis küsimustele vastama. Maaleht küsis, kui palju inimesi on Soomes koroonaviiruse COVID-19 vastu testitud ja kui mitu testi on osutunud positiivseks.

Kas testitakse vaid raskelt haigeid ja sel juhul pole avalikku täit ülevaadet, kui palju viirusekandjaid Soomes tegelikult on? Mida plaanib THL teha, et viiruse levikut pidurdada?

Tänase päeva, 16. märtsi lõunase seisuga oli Soomes positiivseid testitulemusi 272. THLi pressiesindaja Johanna Leinoneni sõnul testitakse Soomes raskelt haigeid või riskirühma kuuluvaid, samuti tervishoiu- või sotsiaaltöötajaid.

“Kergete haigusnähtudega või reisilt tulevate inimeste testivajaduse otsustab arst jooksvalt ilma haigusnähtudeta inimesi ei testita,” lisas Leinonen.

Soomes tuvastati esimene koroonaviirusse nakatunu 26. veebruaril.