Kui välja ei saa, tuleb suhtlus viia telefoni või internetti. Peredes, kus omavahelised kontaktid on siiani olnud pigem harvad, on nüüd otsene põhjus seda viga parandada.

“Peresuhted on mõistagi väga erinevad, kuid teame kõik, et targem annab järele ja kuulab ära põhjendatud või ka põhjuseta etteheited – suhtlemine seegi,” sõnab kardioloog ja geriaater Kai Saks.

Tal on mõned nõuanded ka selleks, millest ja kuidas võiks vanemate inimestega rääkida ning millega oma aega kodus üpris kasulikult täita saaks.